РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, юни 2023 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023 > КАД ПойнтКАД Пойнт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КАД ПойнтAUTODESK
Fusion 360

 

Accelerate Your Design and Manufacturing

 

3D Проектиране

CAM - 2.5-, 3-, и 5-оси

FEA анализи

Generative design

Проектиране на електроника

И още много възможности на изгодна цена

 

 

До 30 юни 2023 три лиценза на цената на два

 

 

02 9832362, 02 983 3001

 

www.cadpoints.com

 

office@cadpoints.com

 

AUTODESK Gold Partner

 

 


Top