Кад Пойнт: Product Design & Manufacturing Collection

МашиниФирмени публикацииСпециален брой: Високотехнологична автоматизация • 05.05.2022

 

Product Design & Manufacturing Collection e колекция от продукти на Autodesk за машинно проектиране, анализи и машинна обработка. В колекцията са включени 15 продукта, като основните от тях са:

 • Inventor Professional - решение за 3D проектиране;

 • Inventor Nastran – специализирани симулации;

 • Inventor CAM – 2,5- до 5-осеви фрезови, стругови и стругово-фрезови обработки;

 • Fusion 360 - облачно базиран CAD/CAM/CAE софтуер;

 • AutoCAD и специализирани версии като Mechahnical, Electrical и други.

 

Inventor Professional

e продукт, включващ инструменти за цялостно проектиране на едно изделие:

 • Комбинирано параметрично и директно моделиране на повърхнини и тела;

 • Проектиране на детайли от листов материал;

 • Генератор на машинни елементи;

 • Проектиране и пресмятане на рамкови конструкции на якост и деформации;

 • Библиотека с над 1 милион стандартни машинни елементи;

 • Инструменти за сглобяване и работа с големи сглобени единици;

 • Специализирани средства за проектиране на пластмасови детайли и шприцформи;

 • Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация, списък с материали, спецификации.

В момента се разпространява новата версия Inventor Professional 2023, включваща много подобрения и нови възможности.

 

Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който е интегриран в Autodesk Inventor, използва солвъра Autodesk Nastran и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкави детайли и рамкови конструкции.

В последните версии са допълнени и развити следните анализи:

Explicit Dynamics – използва се за симулация на събития, при които голямо количество енергия се освобождава за много кратко време (обикновено части от секундата), като взривове, автомобилни катастрофи, снаряди, пробиващи обекти и т.н.

Explicit Quasi-Static – симулациите се справят със ситуации, като сложни условия на контакт и/или много големи деформации. В тази категория обикновено попадат процеси като екструзии, изтегляне на валци и формообразуване на ламарини.

 

Inventor CAM

Включва Inventor CAM и HSMWorks, интегрирани CAM решения за 2,5- до 5-осни фрезови, стругови и стругово-фрезови обработки за Inventor и SolidWorks. Стратегиите за обработка са усъвършенствани за оптимални траектории на инструментите и минимални загуби на материал. Поддържат пълна асоциативност между 3D модела и машинните операции. Всяка промяна в модела се отразява автоматично в траекторията на инструмента.

Също така има възможност за симулация, при която потребителите могат да контролират визуализирането на заготовката, инструмента, приспособленията, процеса на отнемане на материал и проверка за колизии.

Част от продукта са и над 120 постпроцесора за различни видове машини. Непрекъснато се добавят и нови, които са безплатни и налични за изтегляне от специализиран интернет сайт. В случай че не намерите необходимия ви постпроцесор, можете да го поръчате на КАД Пойнт.

 

Fusion 360

е облачно базирана софтуерна платформа за проектиране и производство на продукти, включваща 3D моделиране (CAD), създаване на управляващи програми за машини с ЦПУ (CAM), инженерни изчисления и изследвания (CAE) и създаване на печатни платки с електронни компоненти за управление на машини, модули и съоръжения (PCB). Налични са редица разширения (extensions) на Fusion 360.

 


 

 КАД Пойнт ЕООД

София 1750, кв. Полигона, бл. 43, офис 7

02 983 3001, 02 983 2362

office@cadpoints.com

www.cadpoints.com

 

 

 

 


Вижте още от Машини


Top