РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кад Пойнт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кад ПойнтAltiumDesigner – възползвай се от възможностите AltiumDesigner дава възможност на инженерите да работят с най-новото известно в сферата на електрониката,като по този начин стимулира иновациите и ускорява разработката на нови модерни технологии. Проектирането на печатната платка вече не е само въвеждане на схема и опроводяване на платка - включва и програмируема логика и специализиран софтуер. Симулацията на схемата и целия проект вече е често срещана практика. С инсталацията на Altium Designer имате всичко необходимо, за да доведете една принципна схема до готов за производство и монтаж продукт. AltiumDesigner осигурява обединена среда за изграждане на електронни продукти, обединявайки всички етапи от проектирането в една система, включваща: • Въвеждане на принципна схема • Проектиране на физически модел на печатна платка • FPGA хардуерно проектиране • Вграждане на FPGA системи и програмирането им (с помощта на експериментална платка, като AltiumNanoBoard) • Въвеждане и тестване на софтуерен код • Едновременна симулация на аналогови и цифрови сигнали • Подготовка на печатната платка за производство • Анализ на параметрите на всеки сигнал поотделно • Непрекъсната взаимовръзка между отделните модули на Алтиум чрез т.н. обединен информационен модел С различни версии на Altium Vault се осигуряваедновременен достъп до развойния процес на печатната платка от няколко работни места. Това води до по-бързо завършване и усъвършенстване на процеса на разработка и контрол на версиите в реално време, осигуряващ точно навременно сравнение, заместване и решаване на конфликти между версиите на проекта. Altium Designer обединява ECAD с MCAD продуктите, предлагайки съвременна 3D графика. Вече можете да огледате продукта си все едно е пред Вас и да се съобразите с всички съставни елементи и размери. Имате възможност и за генерация на 3D видео с упътване за процеса на асемблиране и демонстрация на движещи се елементи. Съвместното проектиране на платката и механичните елементи е още по-удобно и улеснено с новото приложение Desktop EDA, койтоо сигурявавръзка с най-популярните CAD продукти – Inventor, SolidWorks, SolidEdge. Очаквайте скоро новата версия на продукта – Altium Designer 14 с добавени ключове нови възможности. Информация и материали можете да намерите на www.ad.cadpoints.com, на уебсайта на производителя www.altium.com както и на портала www.live.altium.com (достъпен е след регистрация). КАД Пойнт София 1202, ул. Дунав 44, тел.: 02/9833001, 9830061, 9830060; fax: 02/9832362, office@cadpointbg.com, www.cadpoints.com

Top