Как 3D принтерите променят индустрията чрез нови, гъвкави вериги за доставки

Начало > Българската индустрия > Статии > 17.01.2023

Как 3D принтерите променят индустрията чрез нови, гъвкави вериги за доставки | Инженеринг ревю, снимка 1

Приложението на 3D принтерите отдавна вече не се ограничава до създаване на прототипи, те революционизират изцяло производството. Първоначално те са разработени за създаване на прототипи в космическото пространство, но постепенно започват да оказват значително влияние в почти всички други индустриални сектори. Многократно по-гъвкави в сравнение с конвенционалните средства за производство, 3D принтерите могат да направят веригите за доставки по-ефективни.

 

3D принтерите и веригите за доставки

Възможността за отпечатване на почти всеки продукт, навсякъде, при поискване дава на производителите възможността да се адаптират към веригата за доставки и нестабилността на пазарното търсене. С по-гъвкав и гъвкав производствен процес, производителите могат по-бързо да реагират на промени, като ефективно намаляват риска.

Ето няколко начина, по които 3д принтерите помагат на производителите да станат по-гъвкави и спомагат за стабилността на веригата за доставки:

  • Намален склад: Отпечатването при поискване и намалените изисквания към мястото и помещението за производство помагат на компаниите бързо да отговорят на търсенето и да не поддържат големи складови запаси;

  • По-разнообразно продуктово портфолио: Тъй като тези продукти са символ за гъвкавост, компаниите могат да произвеждат по-голямо портфолио продукти с едни и същи ресурси. Наличието на по-широка оферта продукти увеличава и кръга потенциални клиенти, което намалява финансовия риск;

  • Оптимизация на данъците и разходите: Компаниите могат да проектират верига за доставки, която намалява данъчните и други финансови разходи. Производството, базирано на 3D принтиране, дава повече възможности за избор във всички етапи от организирането му, вкл. доставка на компоненти, материали, услуги, данъци и регулационни тежести;

  • Производителност: В зависимост от производството понякога се намаляват разходите за труд и социални данъци, тъй като в повечето случаи са необходими по-малко служители и работници, самият процес на принтиране е силно автоматизиран и рационализиран.

Така че компаниите, които могат успешно да включат иновативната технология в производството си и във веригата за доставки, ще бъдат по-гъвкави и ще могат по-добре да посрещнат и да се адаптират към променящите се пазарни изисквания. А това им дава конкурентно предимство.

 

Предимства спрямо гъвкавостта

3D принтерите променят производствената индустрия, като правят организациите по-приспособими към рисковете във веригата на доставки.

Традиционните производствени процеси, като CNC металообработка или леене, изискват значителни първоначални разходи за оборудване и инструменти. Обикновено е важно да има голямо минимално количество при поръчка, за да има печалба спрямо вложенията. Машинните производствени процеси или леенето изискват специфични за производството на продукта оборудване и инструменти, квалифицирани кадри за всеки процес. Когато има модификации или вариации на продукта, разбира се, инструментите се сменят.

 

При тримерното печатане този проблем не съществува, защото не се ползват инструменти. Всяка система може да произвежда широка гама от продукти, използвайки различни материали. Така се увеличава гъвкавостта на производствената линия и се ускорява значително времето за пускане на пазара. Веригите за доставки, които използват технологията за печат в три измерения, са гъвкави, по-устойчиви на неочаквани прекъсвания и реагират по-добре на промените в пазарното търсене.

 

Освен предимството с отпадането на разходите за оборудване и инструменти, когато се сменят или модифицират производствени серии, печатът с 3д принтери намалява структурата на разходите и риска и променя бизнес модела за производителите. Така те в голяма степен рушат стандартните модели на производство, като предлагат големи предимства по отношение на гъвкавостта.

 

Бързо сменяне на производствените серии

Чрез елиминиране на необходимостта от подмяна на оборудване и инструменти, проектантите и техническият екип могат бързо да пуснат в производство нов продукт или вариация на произвеждана серия.

Гъвкавостта, която дава тримерният печат, също позволява на компаниите да намалят складовите запаси и да отпечатват продукти веднага при поръчка, без изчакване. Ако са по-гъвкави, производителите могат да реагират по-бързо на пазарните промени, да тестват множество прототипи и бързо да излизат на пазара.

 

3D принтерите печатат почти всичко

С помощта на тези продукти компаниите могат да отпечатват серийно продукти, които преди това са отпечатали като прототипи. Качеството и параметрите ще бъдат същите. За някои производства бързодействието на производство варира и 3D принтерите трудно могат да заменят традиционните форми, но за други – липсата на ограничения при променянето на дизайна и бързото пускане на пазара, са ключови предимства.

 

Опростяване на производствения процес

Те намаляват броя на етапите на производство на даден продукт, опростявайки производствения процес.

  • Предимства в етапа на проектиране: Нерядко се налага да се препроектира прототип, преди да може да влезе в серийно производство. Съвременните 3D принтери осигуряват много големи възможности за производство на всякакви по сложност детайли и използвайки широка гама от материали. Така че компаниите могат да разчитат на бързо тестване на всякакъв вид крайни продукти след проектирането им, както и за всякакви производствени симулации;

  • Сглобки и обединяване на детайли: Характерно при производството на по-сложни продукти е да се произведат отделните му части и след това да бъдат сглобени. С 3D принтерите множество части, които обикновено подлежат на заваряване, прикрепяне с крепежни елементи или друг вид сглобяване, могат да бъдат произведени като цялостен детайл или продукт. Това намалява разходите за асемблиране и дори би могло да осигури други предимства, като намаляване на теглото на крайния продукт и елиминиране на потенциални повреди при сглобяването.

 

Производство от всяко място

В допълнение на изброените характеристики и предимства на 3D принтирането, тримерният печат има още една – доста по-малки изисквания към мястото и производственото помещение. От тази гледна точка то може да промени картината на доставчиците, като направи местно производство по-конкурентноспособно спрямо разходите в сравнение с досега ползвано чужбина. Някои производители вече инвестират вместо в голямо и централизирано производство в чужбина, в множество по-малки бази по-близо до проектантите или крайния клиент.

 

 

 


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: 3D принтери, 3D печат, 3д принтери, адитивно производствоTop