Как се отрази COVID-19 ситуацията на бизнеса, доставящ продукти и услуги за индустрията в България?

Начало > Българската индустрия > Бизнес > 22.07.2020

рията в България? | Инженеринг ревю, снимка 1

Въздействието на пандемията от COVID-19 върху индустрията в световен мащаб се очертава да бъде дълготрайно и всеобхватно. Кризата влияе не само върху дейността и финансовата стабилност на производствените предприятия, но и върху техните доставчици. Според глобалните прогнози дори след края на пандемията производителите ще запазят фокуса си върху възможностите за дистанционна дейност, което ще доведе до значителни инвестиции в решения за индустриална автоматизация, централизиран мониторинг и диагностика на активите, както и облак-базирани инструменти за съвместна работа.

С цел предоставяне на по-голяма яснота за степента на въздействие на ситуацията с COVID-19 върху фирмите доставчици на промишлените предприятия у нас, екипът на IndustryInfo.bg – портала на българската индустрия, организира проучване, в което в периода от 25 юни до 8 юли т. г. се включиха близо 150 компании от над 15 бранша.

Бизнес последствия

На въпрос от затворен тип с възможност за посочване на повече от един отговор относно степента на засегнатост на компаниите от COVID-19, голяма част от запитаните (65,4%) отбелязват, че са продължили дейността си при прилагане на засилени хигиенни и противоепидемични мерки или променено работно време, а само 7,5% са затворили физическите си обекти. Изпълнението на започнатите си проекти не са прекъснали 24,8% от участниците в проучването, а 24,1% са замразили или прекратили изцяло реализацията на проектите си.

По отношение на влиянието на въведените заради коронавируса противоепидемични мерки върху приходите на компаниите, 37,4% от анкетираните заявяват, че са отчели спад между 15 и 40%, 16,3% са регистрирали понижение между 40 и 60%, за 13,0% печалбата се е свила с над 60%, а за 12,2% – с под 15%. Други 13% твърдят, че предприетите мерки за ограничаване на заразата не са оказали никакво въздействие върху финансовите им резултати, а въпреки ограничаващите обстоятелства 4,1% са отбелязали ръст на приходите.

 

Работните места

На въпроса "По какъв начин се отрази ситуацията на трудовите взаимоотношения с членовете на екипа?" 81,1% от респондентите отговарят, че са запазили всичките си работни места, 10,2% са освободили относително малка част от персонала. Със значителна част от служителите си са се разделили едва 5,5% от запитаните, а 2,4% дори са назначили нови хора.

Данните от проучването по индустриални сектори показва стремеж да бъдат запазени всички работни места – над 80% от фирмите в областите електроника, електроапаратура, автоматизация, енергетика и машиностроене посочват, че не е освободен нито един член на персонала, вследствие на епидемичната обстановка.

 

Стимулиране дигитализацията на бизнеса

Важно е да се отбележи доста големият дял на фирмите (36,6%), които посочват, че ситуацията с COVID-19 не е наложила повишаване на нивото на дигитализация във фирмата, в която работят, тъй като то е било високо и преди пандемията. Кризата с коронавируса е довела до незначително увеличение на степента на дигитализация в компаниите на 29,3% от участниците в инициативата, а съществено повишение по отношение на този фактор са отчели 17,1%. За 16,3% от респондентите противоепидемичните мерки не са оказали никакво въздействие в посока въвеждане на нови практики, продукти, стратегии и дейности с цел увеличаване на нивото на дигитализация в компаниите.

 

Технологично развитие на производството

Що се отнася до темпа на навлизане и развитие на новите технологии в българската промишленост, при голяма част от респондентите (близо 46%) преобладава въздържаната оценка, че COVID-19 не е изиграл съществена роля за ускоряване на навлизането на роботизацията и дигитализацията в индустрията. Според 37,7% ситуацията все пак в някаква степен е спомогнала за по-бързото внедряване на тези технологии в родната индустрия. Близо 6% смятат, че пандемията от COVID-19 е оказала значително въздействие върху развитието на нови процеси в производствата у нас. Около 7% от запитаните не са могли да определят взаимовръзка между кризата и въвеждането на иновативни решения, а 3,3% считат, че нищо не може да стимулира по-бързото навлизане на тези технологии в индустрията.

 

Ако желаете да получите пълния анализ на резултатите от проучването на IndustryInfo.bg, пишете ни на marketing@tllmedia.bg.


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: TLL Media, Industry Info, проучване, анкета, коронавирус, COVID-19, дигитализацияTop