Какви възможности за производството разкрива индустриалната метавселена?

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 > 27.09.2023

  • Голяма част от пазарните анализатори днес са единодушни – индустриалната метавселена ще бъде следващата мегатенденция в производството

  • Тази практически всеобхватна концепция притежава потенциала да предизвика повсеместна конвергенция, консолидация и коеволюция на технологиите

  • Според маркетолозите от GlobalData оформящият се около метавслената пазарен сегмент ще достигне впечатляващия размер от над 600 млрд. щатски долара още до 2030 г.

 

Човечеството и неговите непрекъснато еволюиращи технически изобретения успешно изминаха пътя на индустриалния прогрес от парната машина през електрическия двигател и информационната ера, та чак до дигитализацията. Всички сме убедени, че следва нещо ново, голямо, революционно… Но с тези изключително динамични темпове в развитието на цяла плеяда от промишлени иновации през последните години как можем да сме сигурни на какво точно да заложим? Голяма част от пазарните анализатори са единодушни – индустриалната метавселена ще бъде следващата мегатенденция в производството, тъй като е практически всеобхватна като концепция и притежава потенциала да предизвика повсеместна конвергенция, консолидация и коеволюция на технологиите.

 

Технологични предпоставки

През последните години сме свидетели на това как физическият и виртуалният свят все повече се преплитат. Това води до развитието и налагането на ново поколение технологии за свързаност и комуникация, които правят реалността все по-дигитална, а дигиталния свят – все по-реалистичен. И без да имаме синтезирана и общоприета дефиниция на термина мета- или мултивселена, можем да сме сигурни в едно – тази концепция е базирана на взаимодействието с триизмерно съдържание в реално време. И най-вероятно скоро ще можем толкова свободно, интуитивно и регулярно да влизаме физически във виртуалните светове, да преодоляваме реални разстояния чрез срещи в дигитални пространства и да използваме устройства за добавена и смесена реалност, колкото използваме компютрите, таблетите и смартфоните си днес. А това ще доведе и до нова епоха в индустрията, която кардинално ще трансформира начина, по който персоналът в производството работи, обучава се и си сътрудничи, взаимодейства с машините, роботите, работните станции и, разбира се, помежду си.

Днес думата “метавселена” се използва с толкова ентусиазъм, очаквания и вълнение, колкото и думата “интернет” през 90-те години на миналия век. И макар втората да става все по-доминираща част от ежедневието ни, а първата още да звучи само като хипотетична идея, в уравнението на мултивселената всъщност се съдържат все познати неща, като добавената (AR), виртуалната (VR), смесената реалност (MR) и облачните услуги. Компаниите визионери в областта виждат концепцията като логична следваща стъпка, като начин да обединят AR, VR и MR приложенията си и да ги направят по-координирани, видими и достъпни за служителите си.

Идеята за метавселената далеч не е нова – тя доста настойчиво “обитава” литературата, кино- и гейминг индустрията, а през последните години и социалните мрежи. Тази технологична парадигма реално вече не е новост и за индустрията, тъй като първите й практически приложения отдавна са факт, а сред пионерите в областта е автомобилостроенето. Големи глобални корпорации, като Bentley, BMW, Hyundai Motor и др., изграждат дигитални двойници на физическите си цехове и заводи, като само BMW разполага с над 30 такива, а в бранша все по-често се обявяват мащабни планове за създаване на цели самостоятелни метафабрики. Във всеобхватната им дигитална среда могат да бъдат интегрирани всякакви приложения, включително виртуално обучение на роботи и служители, проектиране, моделиране, симулации и какво ли още не. За целта се създава триизмерно съдържание, базирано на реални системи, процеси и продукти, с което както служителите, така и свързаните интелигентни системи могат да взаимодействат.

В основата на един такъв проект обикновено стои мащабна обща технологична платформа, обединяваща функции за виртуализиране на информация, обекти и пространства и даваща възможност за достъп на множество потребители от различни локации – практически от всяка точка на света, през съответното крайно устройство.

Сред съществуващите проекти в областта е и съвместна инициатива на Microsoft и Boeing за проектиране на авиационна техника в метавселената с цел предотвратяване на различни проблеми във физическото производство и продукцията и оптимизиране на инженерните процеси.

С популяризирането на концепцията голяма част от познатите ни и ежедневно използвани интернет сайтове, приложения, бизнес модели и услуги постепенно започват да надграждат функционалността си с триизмерно съдържание, все по-богата виртуална комуникация и добавена реалност. Паралелни процеси се случват и в индустрията, където все повече среди за развойна дейност, проектиране, симулиране, тестване и дори маркетиране на продукти стават споделени и дигитално усъвършенствани. Така неизбежно ще се стигне до явление, дефинирано от пазарните анализатори като “мултивселенски континуум” – повсеместен достъп, популярност и използване на една и съща технология от глобалната общност. Влизането, взаимодействието с други потребители, системи и интерфейси, както и излизането от подобна среда скоро вероятно ще може да става толкова лесно, колкото търсенето на нещо в интернет през смартфон.

 

Какви са потенциалните предимства и предизвикателства

Макар нагласите към подобна концепция в социален аспект да са разнопосочни, глобалната индустрия изглежда е на едно мнение – мултивселената със сигурност предстои и ще донесе множество позитиви за предприятията, затова постепенно започва да се подготвя за нея. Напълно възможно е, както се случва при редица други технологии, прогресът и тук да не е постепенен, а скокообразен. В съвсем обозримо бъдеще може да ни бъде дадена възможността при необходимост или по желание да работим пълноценно в “хоум офис” режим дори на производствена линия.

Според маркетолозите от GlobalData оформящият се около метавселената пазарен сегмент ще достигне впечатляващия размер от над 600 млрд. щатски долара още до 2030 г., като дотогава концепцията ще е достигнала до сравнително висока технологична и пазарна зрялост. Множество компании в търговията, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост и други сектори вече вероятно ще управляват пилотни приложения в областта.

Анализаторите смятат, че сред ключовите възможности за производството и индустрията във връзка с развитието на метавселената е разработването и налагането в практиката на ново поколение IoT технологии, продукти и инфраструктури. Същевременно ускореното навлизане на изкуствения интелект, добавената реалност, цифровите двойници, машинното самообучение и прогнозната поддръжка в индустрията само потвърждава, че технологичните предпоставки за промишлената метавселена вече са налице.

Един от въпросите, които неизменно възникват сред професионалистите в сектора, е как точно ще присъства човекът в дигитализираната производствена среда и с какви правомощия ще разполага, ще бъде ли подменен, изместен, обезличен или пък лишен от ключови функции? Мнозина привърженици на теорията, че следващият голям технологичен бум в индустрията всъщност ще е Industry 5.0 – ориентираната към човешкия елемент, човеко-машинната колаборация и устойчивостта парадигма, считат, че мултивселената ще бъде просто стълб или инструмент на петата технологична революция. И в тази епоха човекът спокойно ще може да присъства и пълноценно да работи и взаимодейства с машините, роботите, средата, колегите и ръководството си в достоверна форма и вид, например чрез дигитален аватар.

Къде обаче се простира границата между социалните платформи, мултивселената и дигиталните фабрики и няма ли социалният елемент и ентусиазмът от новата форма на комуникация да изместят фокуса от професионализма към развлечението? Пазарните анализатори смятат, че инженерите и индустриалните специалисти отдавна са свикнали да използват всяко следващо поколение технологии като инструмент за подобряване на работните процеси и едва ли ще следва масово “прехласване” по мултивселената, компрометиращо полезността й за индустрията. В допълнение, тази концепция не предлага нещо коренно ново, а само обединява, разширява и надгражда познати технологии с цел да бъдат по-достъпни и потребни на индустрията.

 

Безкрайни възможности?

В мултисредата предприятията ще могат бързо, лесно, координирано и в колаборация да внедряват иновационни процеси, да разработват и изпробват различни продукти и технологии с минимум разходи и усилия. При подходяща комбинация от визия и изпълнение производствените компании ще имат възможност да си гарантират по-ефективно отдалечено обучение “на място” на нови и преквалифициращи се кадри, улеснено внедряване на ново оборудване, което изисква предварително обучаване на персонала, целенасочен обмен на добри практики, опит и идеи, както и може би най-баналния, но все така важен аспект – намалени разходи за пътувания, командировки, бизнес срещи, участия в семинари, демонстрационни обиколки и други отдалечени като локация събития.

Безспорно едно от най-важните предимства на обученията за работа с тежко оборудване, опасни машини и извършване на рискови операции във виртуална среда е многократно по-високата безопасност за персонала. Предварителното запознаване с функциите на дадена система и разиграването на различни сценарии в обикновен и авариен режим – при стандартни и екстремни работни условия, би предотвратило множество рискови за служителите и материалните активи инциденти.

Ето защо все повече предприятия са отворени към идеята за внедряване на виртуални обучения и тестови симулации в практиката си, имайки предвид неограничения капацитет от потребители, които могат да се възползват от тях едновременно, стига да е налице техническо обезпечаване.

Така вместо да провежда едно и също продуктово обучение с практически елементи с отделни екипи в различни градове например, менторът може да взаимодейства с целия ангажиран персонал наведнъж, предоставяйки на всички участници еднакво време, внимание и ресурси за придобиване на необходимите знания и умения.

Обединяването на всички дигитални двойници на производствените машини, системи и оборудване в обща среда в рамките на метавселената би позволило на собствениците и мениджърите на индустриални компании да придобият много по-цялостен поглед върху бизнеса си. Те ще могат да се възползват от по-голяма прозрачност на процесите и веригите на доставките и стойността, както и от подобрена проследимост на суровините, материалите, компонентите, продуктите и ресурсите.

Анализът на целия генериран обем данни от всеки свързан сензор и измервателен уред накуп и в реално време дава възможност за идентифицирането на много повече на брой и по-сериозни като дълбочина проблеми, намирането на повече неизползван потенциал и прилагането на много по-мащабни управленски подходи.

 

Автоматизация, колаборация, поддръжка

Друго важно предимство, което метавселената може да осигури на предприятията, са възможностите за по-цялостна, интегрирана и всеобхватна автоматизация на процесите и оборудването. Така повече човешки ресурс ще може да се освободи и пренасочи към по стратегически дейности с по-висока добавена стойност.

Множество са потенциалните ползи и по посока възможностите за колаборация между отделните звена и експерти в корпоративната структура. Дизайнери от различни подразделения, градове и дори държави ще могат да работят без допълнителни усилия и разходи по общи проекти и разработки. В допълнение, техническите екипи ще могат на секундата да се отзоват “на място” при сигнал за възникнал проблем, давайки на колегите си, които реално са в рисковата локация, нагледни насоки как да действат по-нататък или директно разрешавайки ситуацията чрез достъп до дигиталния двойник на съответната система. В резултат ще бъдат сведени до абсолютния минимум нежеланите престои на производствените машини и линии вследствие на повреда на компонент или грешка в програмата. Ще бъде възможно и драстичното намаляване на разходите за персонал в много приложения, тъй като по-малко на брой служители ще могат да обслужват повече локации.

В обобщение, сред потенциалните ползи за индустрията са по-ефективната колаборация, по-голямата прозрачност, по-координираните и бързи процеси и по-кратките работни цикли, намалените грешки и престои, както и редуцираните до минимум дефекти и бракувани партиди. В бъдеще предприятията ще могат да използват метавселената дори и за виртуален маркетинг и продажби.

Как обаче да се подготвят компаниите за тази предстояща нова технологична ера в производството, която, подобно на интернет, вероятно ще стартира с малък мащаб в определени корпорации докато един ден не се превърне в стандарт? Експертите съветват да се инвестира в облачни технологии, дигитални двойници, приложения с виртуална, добавена и смесена реалност, тъй като ролята им за развитието на индустриалната метавселена със сигурност ще бъде фундаментална.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: метавселена, индустриална метавселена, Industry 4.0, Industry 5.0, дигитализация, автоматизацияРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top