Калинови консулт разполага с високотехнологично оборудване за производство на въздуховоди

ОВКБизнесСп. Инженеринг ревю - брой 8/2016 • 09.12.2016

Фирма Калинови консулт е основана през 2005 г. в Хасково като естествено развитие на вече съществуващата Калинови консулт ЕТ, създадена през 1995 г. Дружеството работи при затворен цикъл, включващ проектирането, изработката, монтажа и сервизното обслужване на вентилационно-климатични, отоплителни и хладилни инсталации.

В случаите, когато е изготвен проект, фирмата го изпълнява и монтира. Изработват се по-голямата част от елементите като различни видове въздуховоди, филтри, шумозаглушители, калорифери, центробежни вентилатори, вентилационни боксове, климатични камери, рекуперативни блокове с нормална и повишена ефективност 82%, блокове с активна термодинамична рекуперация, регулиращи устройства, автоматика и управление на процеси.

Фирмата разполага със собствена производствена база на площ 1600 кв. м, включваща производствени цехове и участъци, офиси и битови части. 

“В заготвителния участък на производствения цех разполагаме с: лентоотрезна машина, автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листове със система за профилно рязане на тръби, CNC управлявана хидравлична гилотина, хидравлична триролкова огъваща машина, два броя хидравлични абкант – преси с програмно управление, ролкова профилираща и ролкова огъваща машини, ексцентрик преса 63-тонна, валове за огъване на листов материал, бормашини, машини за разкрояване на профилни стомани, участък за заваряване с постове, прилагащи различни методи за заваряване - МИГ/МАГ, ВИГ, газопламъчно и плазмено рязане, специализирани машини и съоръжения за разкрой и монтаж на въздуховоди TRUMPF, SWAH и др. В участъка за механична обработка са налични различни ръчни електроинструменти HILTI," разказват от компанията.

Фирмата притежава добър опит в усвояването на средства, отпускани по европейски програми. От юни 2007 г. до май 2008 г. фирмата работи и финализира успешно изпълнението на Договор за безвъзмездна помощ по програма ФАР. “Дейностите по проекта осигуриха допълнителна квалификация на заетите във фирмата по специалността “Климатична и вентилационна техника”.

С получената инвестиционна подкрепа бе доставено високоспециализирано оборудване, включващо инструменти, стендове, други уреди, а също специализиран софтуер AutoCAD Revit MEP Suite 2009 и компютърно оборудване. Това ни помага да отговорим още по-адекватно на новите европейски изисквания на пазара”, коментират от Калинови Консулт. С постигане на целта по проекта фирмата се сертифицира по международните стандарти ISO 9001:2008.

В периода октомври 2011 – януари 2013 г. фирмата реализира и проект за безвъзмездна финансова помощ “Технологична модернизация на производството на Калинови консулт ООД” по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. Постигнатите цели са: доставка и въвеждане в експлоатация на 6 нови високотехнологични машини - хидравлична гилотина, хидравлична абкант преса, щанцова машина EUROMAC, ЗЕГ машина, машина за подгъване на въздуховоди и машина за закопчаване на въздуховоди – SWAH.

“В процес на финализиране сме на нов проект по ОП Иновации и конкурентоспособност – Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Калинови консулт ООД. С реализирането му ще доставим и въведем в експлоатация автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листове, хидравлична триролкова огъваща машина, измервателен уред за баланс, лицензиран софтуер за инженерно проектиране Solid Edge”, допълват те.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top