РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Каммартон България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Каммартон БългарияКаммартон България ЕООД ; 1220 София, ул. Илиенско шосе 8, тел.: 02/9266011; факс: 02/9360032, info@kammarton.com; www.kammarton.com Дозиращи помпи Приложение при обработка на вода, пречист- ване на отпадни води, миещи системи, басей- ни, технологични про цеси във фабрики, фил- три ращи про цеси, обратна осмоза и много други. Помпи за противопожарни системи Незаменими при гасене на пожари, за доставка на вода за пожарникарски мар кучи (хидранти), пожарни кранове или спринклерни системи. Помпи за дезинфекция Технология за дезинфекция на вода с хло рен диоксид (ClO2), генериран на място и до зиран прецизно от системите Oxiperm.

Top