Каниско организира семинар на SOFiSTiK

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Най-новата версия на софтуерния пакет SOFiSTiK ще се предлага от януари 2006 г.

На 24 ноември 2005 г. Националният дворец на културата в София бе домакин на семинар, посветен тематично на софтуерния пакет за моделиране и анализ на строителни конструкции SOFiSTiK, разработен от едноименната немска компания. Събитието бе организирано от фирма Каниско, изключителен представител на SOFiSTiK AG, StudioArs, CGS и системен център на Autodesk за България. Сред официалните гости на семинара бяха инж. Робърт Херцег, ръководител продажби на SOFiSTiK за Източна Европа и Русия, проф. Георги Кокаланов, ръководител на системния център на SOFiSTiK в Македония и инж. Борис Велиновски, технически консултант на SOFiSTiK в Македония. Гости на семинара бяха специалисти от областта на мостовото строителство в страната, сред които Пътпроект София, Мостконсулт, Мостстрой, Цюблин България, както и представители на фирми, специализирани в проектирането и изпълнението на високо и подземно строителство, а също от областта на атомната енергетика. "Организирането на семинара отразява бурното развитие на строителния пазар в България, съпроводено от "глад" за софтуерни продукти в областта на строителното проектиране, в частта конструкции. Пакетът SOFiSTiK се продава на нашия пазар от една година и е специализиран в конструктивни анализи и проектиране на строителни съоръжения", коментира Красин Павлов, управител на Каниско.

Програмата на семинара бе обособена в две части, първата от които бе насочена към структурата, възможностите и видовете анализи, които софтуерният пакет SOFiSTK предлага. Специално внимание бе отделено на модулите за динамични линейни и нелинейни анализи. Представени бяха и възможностите на софтуера за изследване на строителни конструкции във времето, под въздействието на изкуствено генерирани ветрови записи. Акцент бе поставен и върху модула PHYSICA, който е специализиран за оценка на взаимодействието конструкция - флуид. Във втората част на семинара бяха демонстрирани реално изпълнени мостови конструкции, моделирани и анализирани с помощта на SOFiSTiK. Демонстрирани бяха и възможностите на програмата за създаване на макроси в среда на SOFiSTiK, както и параметризирането на конструктивни модели. Пакетът SOFiSTiK предлага и възможности за графичен вход в среда на AutoCAD, бе съобщено на събитието.

SOFiSTiK e софтуерен пакет за моделиране и анализ на строителни конструкции базиран на метода на крайните и гранични елементи. Графичният вход на програмата е реализиран посредством собствена графична среда MONET и алтернативно в среда на AutoCAD чрез приложението SOFiPLUS, което се вгражда като надстройка на AutoCAD. Най-новата, 23-та поред, версия официално ще се предлага на пазара след януари 2006 година, уверяват от Каниско. В нея SOFiSTiK въвежда концепцията за проблемно ориентирана работна среда.
Top