Каниско представи решения на StudioARS, базирани на AutoCAD

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2007

Семинарът се превърна в първа национална среща на потребителите на решенията на StudioARS

 

 

В края на миналата година хърватската софтуерна компания StudioARS и официалният им дистрибутор за България фирма Каниско организираха семинар на тема "Софтуерни решения за проектиране на ВиК мрежи и ГИС на подземна инфраструктура". Презентацията, събрала проектанти, инженери и мениджъри, се превърна в първата по рода си национална среща на потребителите на решенията на Autodesk, Каниско и StudioARS. Събитието бе открито от инж. Красин Павлов, президент на Каниско, който приветства многобройните участници с добре дошли и представи специалния гост на срещата инж. Дражен Галич, представител на StudioARS.

 

AutoCAD, Civil 3D и MapGuide

В началото на семинара Пламен Доков от Каниско представи продуктите на Autodesk AutoCAD и AutoCAD Civil 3D, които са базова платформа за решенията на StudioARS за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи. AutoCAD е базовата среда, която се развива повече от 25 години, като непрекъснатото й обновяване и развитие е гарантирано от Autodesk. AutoCAD Civil 3D е софтуер, базиран на AutoCAD, който дава инструменти за работа във всички области на инфраструктурното проектиране - геодезия, вертикално планиране, регулация, проектиране на пътища, на отводнителни системи и др. Характерно за Civil 3D е използването на Динамичния инженерен модел, което означава поддържане на интелигентни връзки между обектите и моделите в проекта като точки, повърхнини, трасета, сечения, коридори и др. Промяната на даден обект води до автоматична промяна на всички, свързани с него, като това улеснява и ускорява проектирането, документирането и разглеждането на проектни алтернативи. Във втората част на презентацията беше представен MapGuide - технологията за разпространение на географски и проектни данни в Интернет/Интранет среда.

 

Hydra и Canalis

Новите възможности на софтуерните решения за проектиране на водоснабдителни и канализационни системи Hydra и Canalis бяха представени от Даниел Дренски, продуктов мениджър в Каниско. И двата продукта работят в среда на AutoCAD или Civil 3D. Лекторът подчерта, че при разработването им StidioARS са акцентирали върху лесния за работа потребителски интерфейс и съвместимостта му със стандартите и практиката на проектиране в Централна и Източна Европа. Продуктите се предлагат на 5 езика, включително и български, в повече от 10 европейски държави. Софтуерът за проектиране на канализационни системи Canalis включва два основни модула Layout (План) и Longitudinal (надлъжен), които са взаимно свързани и могат да работят самостоятелно. В модула Layout се поддържа работната мрежа, която се състои от канали, канални участъци и шахти, като има възможности за изчисляване на оттока и хидравлични калкулации. В Longitudinal модула се определя линията на нивото според терена, дефинират се напречни разрези и се изчислява обемът на изкопните работи. Софтуерът за проектиране на водопроводни мрежи Hydra използва подобна технология и среда.

 

Urbano

Новата версия на Urbano, включена в последната Series 6 фамилия продукти на StudioARS, беше представена от Дражан Галич. Urbano добавя ГИС функционалност и дава възможност да се поддържа кадастър на подземни мрежи и съоръжения. Мрежите, създадени със Series 6 продуктите, могат автоматично да се обработват в Urbano, и обратно. Обектите от мрежите могат да се свържат към вътрешни и външни бази данни, както и да се експортират или импортират от .SHP формат. Цялата система с подземни мрежи може да се конвертира с една команда за разпространяване в Интернет с MapGuide.

Г-н Галич от StudioARS представи и

 

Новите специализирани модули

които са включени в Series 6 фамилия продукти. Модулът GEO е предназначен за въвеждане и обработка на данни от геодезически измервания, които се съхраняват като точки. Може да се дефинират формати за вход, да се групират и свързват точките, да се добавят допълнителни данни, да се показват и надписват с определени стилове, да се избират по географски и/или атрибутен критерий, да се извеждат справки и статистика.

Модулът Raster Utility е предназначен за улесняване на работата с растерни файлове в AutoCAD. Може да се управляват стотици растерни файлове, включително и геореферирани. Могат да се изобразяват рамките на файловете и да се зареждат данните само в избрана област.

Polygons е модул за работа с площни обекти (полигони) с поддържане на пълна ГИС функционалност. Притежава функции за изчистване на графиката и създаване на полигонова топология от линии или от затворени полилинии.
Top