Каниско проведе традиционна годишна среща за софтуерни решения при проектирането на ВиК мрежи

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

На 22 ноември т. г. в Дедеман Принцес Хотел София за осми пореден път се проведе традиционната годишна среща, посветена на развитието и практическото приложение на наложилите се като стандарт софтуерни решения за външно ВиК проектиране на партньорите на Каниско - хърватската компания StudioARS и американската Autodesk.

По време на събитието специалисти от фирма Каниско представиха новостите, свързани с продуктите на StudioARS Hydra и Canalis, както и част от най-новите продукти на Autodesk.

Пламен Доков от Каниско презентира най-новия продукт за инфраструктурно проектиране на Autodesk - Аutodesk Infrastructure Design Suite 2013. В него са събрани новостите от всички програмни продукти за различните етапи на проектиране. Събирането им в една платформа цели да постигне създаването на единен строително-информационен модел – BIM, който е съвкупност от много продукти и който обхваща проектирането при всички етапи от съществуването на обекта - планиране, проектиране, изграждане, изпълнение и последващо управление.

Най-новият базов продукт за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи бе представен от Дражан Галич, мениджър в StudioARS. URBANO 8, с новите си подобрени функции, е резултат от събраните от компанията клиентски изисквания. Целта е да се улесни максимално процесът на проектиране на системата и работата на целия екип, който участва в него.

“Все повече разширяваме клиентската и партньорска мрежа в световен мащаб. Можем да се похвалим, че до момента едни от най-големите проекти, реализирани с наши продукти, са в България”, подчерта Дражан Галич по време на представянето на URBANO 8.Ключови думи: Каниско, традиционна годишна среща, софтуерни решения, проектиране, ВиК мрежи, StudioARS, AutodeskTop