Карл Цайс България, Антон Тончев: Предоставяме широк спектър решения за индустрията

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Карл Цайс България, Антон Тончев: Предоставяме широк спектър решения за индустрията

ПОДОБНИ СТАТИИ

Антон Тончев,
регионален мениджър на Карл Цайс България, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Тончев, бихте ли представили дейността, историята и глобалната организационна структура на ZEISS?
ZEISS е водеща световна група от фирми в оптичната и в оптоелектронната индустрия. Основана през 1846 г. в Йена, компанията вече близо 170 години е синоним на неспираща иновация, най-високо качество и прецизност.

Специфичното при нас е, че ZEISS Group e изцяло собственост на Фондация "Карл Цайс", чиято основна цел е да осигури на групата дългосрочни перспективи за развитие на наука и технологии, сигурност на собствеността и глобална стабилност. Тази уникална управленска структура, въведена в края на XIX век от Ернст Абе, е основната разлика между нас и останалите водещи производители на пазара - при ZEISS основните приоритети и ценности са развитие на авангардни технологии, въвеждане на иновативни продукти и социална отговорност.

За потвърждение, бих искал да посоча някои числа за изминалата 2012/2013 г.: 11% от всички служители по света (24 600) са пряко заети с развойна и изследователска дейност, като разходите за нови продукти и технологии на годишна база са били 411 млн. евро. ZEISS инвестира непрекъснато средно над 10% от общите приходи на фирмата в R&D.

С какви производствени бази разполага компанията и кои са основните й продуктови направления?
ZEISS Group има над 40 производства, 50 търговски и сервизни дружества и близо 20 интернационални центъра за изследователска и развойна дейност. Компанията има директни представителства в повече от 40 страни, а централата се намира в Оберкохен, Югозападна Германия. В Германия са основните производствени и развойни центрове: Йена, Гьотинген, Оберкохен, Аален, Вецлар, Берлин, Мюнхен, изнесени производства има в САЩ, Великобритания, Франция, Бразилия, Индия и др.

Структурно групата е разделена на 6 основни стратегически бизнес направления: Микроскопия, Индустриална метрология, Медицинска техника, Полупроводникова индустрия, Vision Care и Sports Optics. В рамките на това интервю бих искал да обърна внимание основно върху широкото портфолио продукти от Бизнес направление "Микроскопия", където основният фокус на работата ни пада върху изграждането на дълготрайни партньорства с водещи университети, изследователски институти, браншови организации и индустриални предприятия.

Откога ZEISS е в България и как е представена компанията у нас?
Историята на Карл Цайс България е доста дълга и, разбира се, повлияна от развитието на политическата и икономическа ситуация в Европа след Втората световна война. ZEISS Group минава през труден период на разделение след 1945 г., като успоредно действат фирмите Карл Цайс Йена в Източна Германия и Карл Цайс Оптон в Западна Германия, за да се стигне до обединение на двете компании през 1991 година.

По подобие може да разглеждаме и историята на Карл Цайс в България. В офиса ни има множество документи, книги с впечатления, снимки от изложения, като най-ранните са от края на 60-те години. Днес, ZEISS продължава традицията за максимална близост до клиента и е директно представена на българския пазар чрез Търговско представителство с централен офис в град София, чиято задача е да консултира и подпомага крайни клиенти, дистрибутори и партньори.

Кои са акцентите в портфолиото ви системи и решения за индустрията?
В направление "Микроскопия" ние предлагаме голяма палитра от високотехнологични прецизни системи за индустриални приложения и анализ на материали. ZEISS е пионер и е единственият производител с толкова широк спектър на решения в тази област: светлинни и стереомикроскопи, лазерно-сканиращи конфокални системи, дигитални микроскопи, X-ray и електронни микроскопски системи.

Предлагаме и уникалната възможност за пълно интегриране между светлинна и електронна микроскопия чрез Correlative Microscopy.
През 2013/2014 г. компанията представи три нови продукта за индустриални цели: напълно автоматизиран дигитален микроскоп – ZEISS Smartzoom 5 за QA/QC приложения; 3D X-ray/рентгенови микроскопи – ZEISS Xradia; индустриален рутинен микроскоп – ZEISS Primotech.Ключови думи: Карл Цайс, ZEISS, микроскопия, анализ на материали, прецизни системиTop