Каучукова промишленост в България

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Настоящият преглед е част от инициативата на Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия, да представи Полимерната промишленост в България, която продължава в следващите два броя.

Редакцията използва случая да благодари на целия екип на Българската асоциация Каучукова промишленост (БАКП), както и на отговорните екипи на предприятията в България, с които реализирахме материала.

  • Българската асоциация Каучукова промишленост, инж. Славка Стефчева: Браншът се развива изключително динамично и в положителна посока
  • ET Далекс-П. Михайлова планира разширение на дейността си в областта на медицината
  • По Програма за енергийна ефективност Зебра предвижда инвестиции в размер на над 150 000 лв.
  • ЗКИ-Волта участва в някои от най-значимите екологични проекти в страната
  • Крайбург България планира пускането в производство на две нови линии
  • РИС Ръбър България разполага с разнообразие от машини и производствен капацитет
  • Фирма „Френски – Христо Петков” предлага повече от 350 каучукови и пластмасови изделия
  • ЕКСКЛУЗИВНО
    Top