РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

KAWASAKI Gas Turbine Europe, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ KAWASAKI Gas Turbine EuropeДВЕ ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ КОМПРОМИС

Генераторни уредби с газови турбини
• висока температура на изходящите газове – над 500° С
• корпус, осигуряващ ниски нива на шум
• ниски емисии на отработени газове
• дълги периоди без обслужване

Генераторни уредби с газови двигатели
• най-висока електрическа ефективност от 49.5%
• висока ефективност на частичното натоварване
• по-добра устойчивост към условията на околната среда
• бърз пуск в действие (за 10 мин до 100% натоварване)


KAWASAKI Gas Turbine Europe GmbH
T:+ 40 744 830 683
athanasovici@kge-gmbh.com
www.kawasaki-gasturbine.de

KAWASAKI
Powering your potential

 


Top