РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КЕЪР ПАК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пакетиране и складова техника, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КЕЪР ПАКCARE PACK


ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ
Произведени в България

МАШИНИ:
С ВЪРТЯЩА ПЛАТФОРМА
С ВЪРТЯЩО РАМО


КЕЪР ПАК ЕООД
Бургас, ул. Ангел Димитров 72
Т.: 0885 922 401
office@care-pack.eu
care-pack.eu


 Top