РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Келмапласт-България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Келмапласт-БългарияCANUSA - CPS - световен лидер в производството на продукти за корозионна защита на надземни, подземни и подводни стоманени тръбопроводни системи за пренос на петрол, газ, вода и други флуиди. София 1040, бул. Драган Цанков №36, ИНТЕРПРЕД - СТЦ, блок Б, офис 716 тел. 02/9713366, e-mail: sales@kelmaplast-bg.com www.kelmaplast-bg.com

Други рекламни публикации на Келмапласт-България

Top