Кемлер Електроник, Щефан Райбер и Стефка Драгнева: Изключително сме горди, че произвеждаме в гр. Раковски вече две години

Начало > Електроника > Компании > Автомобилостроене в България - специално издание на сп. Инженеринг ревю > 15.09.2016

Кемлер Електроник, Щефан Райбер и Стефка Драгнева: Изключително сме горди, че произвеждаме в гр. Раковски вече две години 1
Кемлер Електроник, Щефан Райбер и Стефка Драгнева: Изключително сме горди, че произвеждаме в гр. Раковски вече две години

Щефан Райбер и Стефка Драгнева, управляващи директори на КЕМЛЕР Електроник

КЕМЛЕР Електроник има производства в Чехия и Китай. Какви бяха предимствата на България, за да бъде избрана пред други страни като следващата дестинация за инвестиции и производство?
Щ. Райбер: При производството на нашите продукти се изисква влагане на много ръчен труд, като едновременно има и силен конкурентен натиск. За да сме конкурентни в международен план, ние трябва да произвеждаме своите продукти на места, които да сведат до минимум разходите, като в същото време да носят и висока производителност.

Други изисквания са добри логистични връзки, наличие на работна ръка, устойчиви валутни курсове и политическа стабилност и сигурност. Тези точки България ги изпълни с допълнителното предимство производството да може да е в държава членка на ЕС, чийто бъдещ пазар ще става все по-интересен.

Как се постига и гарантира поддръжката на високо качество на произвежданата в Раковски продукция?
Щ. Райбер: Дружествата в Група КЕМЛЕР са сертифицирани по международните стандарти за качество, като например TS 16949 и ISO 9001. Именно така можем във всички наши локации да гарантираме еднакви производствени процеси след предварително обучение на персонала.

Опитни колеги от другите наши дружества също помагат за въвеждането на тези стандарти. Нашият български тим за много кратко време достигна тези норми, благодарение на високомотивираните си служители, което ни кара да сме много доволни. Нивото на качество вече не се различава от това в другите ни производствени бази.

Какви са спецификите на привличането на персонал у нас и как оценявате стартовото ниво и развитието на българските специалисти, които работят в Кемлер Електроник?
С. Драгнева: Нашето предприятие се намира само на няколко километра от "Индустриална зона Раковски", където има стотици работещи. Това предполага конкурентна среда за привличането на персонал.

Без да влизам в подробности, мога да кажа, че ние покриваме точно определен набор от критерии за избор на работно място, които нашите потенциални кандидати търсят. Така ние взаимно се откриваме и се "харесваме" с тях. Това ни отличава от други работодатели, които се "борят" за същите кандидати.

Когато говорим за специалисти, от първостепенно значение е опитът и знанията, придобити на предходно работно място. За хора с кратък или без професионален опит обучението се случва на работното място. Тук най-важното е да усетиш и оцениш потенциала на младия човек и да го стимулираш да се развива.

Наскоро отпразнувахте 2 години производствена дейност в България. Как оценявате постигнатото?
Щ. Райбер: Изключително сме горди, че вече две години произвеждаме в гр. Раковски. Още на първата година усетихме, че в дружеството ни тук цари отборен дух и това ни мотивира да продължим да развиваме тази чудесна локация и да можем да предложим на персонала сигурни и модерни работни места.

Какви проблеми срещате в дейността си у нас и какво е това, което Ви обнадеждава за бъдещото Ви развитие в България? Как виждате Кемлер Електроник след няколко години и какво планирате, за да постигнете целите, които сте си поставили?
Щ. Райбер: Честно казано, досега не сме се сблъсквали със съществени проблеми в това, което реализираме в България – ако трябва да кажем нещо, следва да говорим за предизвикателствата, с които до този момент се справяме много добре. Развитието в България може да бъде оценено като абсолютно положително.

Страната, хората, правителството и компаниите полагат съвместно видими усилия в една посока, стремейки се да допринесат за позитивното развитие.
Ние сме много доволни от този факт и ще дадем своя принос за развитието на България, като заедно с това осигурим и напредъка на Групата КЕМЛЕР Eлектроник.


Вижте още от Електроника


Ключови думи: КЕМЛЕР Електроник, TS 16949, ISO 9001, Индустриална зона Раковски

Top