РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

KEY Machining Days, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ KEY Machining DaysKEY MACHINING DAYS 2019

Ежегодна техническа конференция за новостите в областта на Индустрия 4.0

Конференцията е насочена към практиката на клиентите и ще демонстрира ползите, които могат да бъдат постигнати чрез сътрудничество, прилагането на добри производствени практики и партньорски взаимоотношения.
Конференцията ще предостави на професионалистите платформа за обмен на информация, добри практики, идеи и технологични иновации, които ще подпомогнат производителите в прехода към следващата индустриална революция.

ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ВДЪХНОВЕНИЕ!

За повече информация посетете www.keydays.bg


Други рекламни публикации на KEY Machining Days

Top