KGE GmbH, Кристиян Атанасовичи: Уверен съм в доброто бъдеще на бизнеса ни на българския пазар

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2019 • 06.06.2019

Уверен съм в доброто бъдеще на бизнеса ни на българския пазар

 

Кристиян Атанасовичи, мениджър бизнес развитие, KGE GmbH

 

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (KGE) динамично разширява бизнеса си в Югоизточна Европа. Миналата година официално открихте офис в Румъния, в Букурещ. Как планирате да развивате присъствието си в региона в бъдеще?

На първо място, планираме да се запознаем с енергийните норми на българския пазар, да изготвим стратегия за индустриалния сектор в съответствие с енергийните потребности. Необходимо е също да открием местни партньори, с които да работим по проекти в сферата на когенерацията. Тази задача е деликатна, а решението й е възможно само в тясна връзка с клиентите. Стартирането на проект изисква добро познаване на клиентските нужди.

 

Кои са ключовите технологични предимства на решенията ви и какви са специфичните ползи за потребителите? Кое прави офертата ви уникална?

Пълна техническа информация за продуктите ни може да бъде намерена на уебсайта на компанията - www.kawasaki-gasturbine.de. Бих искал да наблегна на факта, че произвеждаме и двата типа когенерационни технологии - газови турбини и газови двигатели. Освен класически системи за когенерация (с природен газ), тестваме и инсталации с газови турбини, които могат да горят водород. Подхождаме с изключителна отговорност към екологичните проблеми.


Важна характеристика на решенията ни е, че не са стандартни. Всички системи, които изграждаме, са индивидуално проектирани спрямо потребностите на клиента и изискванията на обекта. Това ни позволява да изпълняваме проекти в различни индустриални сектори. Сред приложенията, които са предизвикателство за нас, са, например, болници, рафинерии и туристически зони, както системи, работещи в солена среда в близост до морския бряг.

Заедно с партньорите си доставяме не просто оборудване, а техническо решение на клиента. Изграждането на една когенерационна инсталация обикновено започва с предварително проучване, изготвяне на индивидуален проект и цялостен концептуален дизайн. Следва фактическото изпълнение на проекта и осигуряването на дългосрочна сервизна поддръжка.

 

За първи път тази година бяхте сред изложителите на ЕЕ и ВЕИ в София. Какви бяха най-интересните акценти за посетителите, кои продукти привлякоха вниманието им? Какви са впечатленията ви от българския пазар?

Българският пазар е много интересен. Идвам от Румъния и ми прави впечатление, че и тук през годините са следвани същите енергийни подходи, технологиите, индустрии и т. н. Въз основа на знанията и информацията ми за България съм убеден, че ще открием своето място на пазара тук. Той притежава сериозен потенциал, налице са норми за енергийна ефективност, страната ви е член на Европейския съюз. Всичко това ми дава увереност за доброто бъдеще на бизнеса ни в България.

Продуктите ни породиха голям интерес сред посетителите на изложенията, защото намират приложение в системи за централно отопление, в индустриални системи с необходимост от технологична пара или топлина, в производството на електричество. Водородните ни газови турбини също привлякоха сериозно внимание с потенциала си за бъдещо развитие като интелигентна технология в комунален мащаб.

 

Разкажете за най-интересните проекти на KGE в Румъния и региона.

Актуалните ни дейности в Румъния са в сферата на промишлеността и топлофикацията. Понастоящем работим по три индустриални проекта. Най-сериозно предизвикателство представлява изграждането на инсталация за тригенерация в химическа фабрика. Сложността идва от това, че се налага да симулираме работата на оборудването, за да го синхронизираме с индустриалните процеси на клиента. Персонализираме проекта спрямо особеностите на обекта. Заедно с партньорите си изграждаме изключително високотехнологично решение, проектирано в стриктно съответствие с потребителските нужди.
В региона, в който оперираме, имаме два проекта в напреднала фаза на изпълнение. Единият е в козметично производствено предприятие, а другият - в сферата на електросъоръженията.

Изпълняваме всеки проект в тясна връзка с клиента. Осигуряваме цялата необходима информация и ноу-хау, за да постигнем висока цялостна енергийна ефективност и рентабилност. След реалното изграждане на решението, оказваме съдействие на клиентите с всички необходими услуги по поддръжката. Философията ни е да останем на разположение и след въвеждането на системата в експлоатация.

 

Как бихте оценили сътрудничеството с партньорите си по изпълнението на тези проекти?

Имаме добър опит в работата с партньорски компании. Фирмите, с които си сътрудничим, са квалифицирани специалисти, проявяват завидна гъвкавост при изграждането на различни решения и, не на последно място - отворени са към оптимално адаптиране спрямо потребителските нужди. Имаме традиционни партньори, с които заедно усъвършенстваме решенията и услугите си през годините. Често след въвеждането в експлоатация откриваме детайли, които можем да подобрим с цел още по-голяма производителност на работа.

 

 "Изпълняваме всеки проект в тясна връзка с клиента. Философията ни е да сме на разположение дори след въвеждането в експлоатация."


 

 

 www.kawasaki-gasturbine.de

Top