РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кимекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КимексВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ София, Стара Загора, Пловдив, Варна, Плевен тел./факс 028681562; 0886816475 www.kimex-bg.com www.kiberys.com •Лидер в продажбата на машини за ръчно, плазмено рязане Hypertherm и оригинални консумативи •Производство на портални CNC системи за плазмено рязане и скосяване •Производство и интеграция на роботизирани системи за плазмено рязане и скосяване на тръби и профили

Други рекламни публикации на Кимекс

Top