РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > Киров КомпресориКиров Компресори, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Киров КомпресориУлтразвукова диагностика Ултразвук Вибрации Честота на въртене Температура Механични приложения: • пропуски на сгъстен въздух • количествена оценка на пропуските • смазване на лагери • оценка на състоянието на лагери • кондензни гърнета • проверка на плътност на резервоари • проверка на плътност на корабни люкове. Електрически приложения • проверка на далекопроводи • проверка на електрически връзки UAS - програма за обрабОтка на измерванията • статични и динамични измервания • план за проверка на контролните точки в предприятието. Демонстрации при проявен интерес от страна на потребителите. 1324 София, жк. Люлин 7, бул. Царица Йоана 49 тел.: 02/9330 820, факс: 02/9330 824, kirov-ir@kirov.net

Top