РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, септември 2016 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016 > Киттнер Анлаген - унд МашиненбауКиттнер Анлаген - унд Машиненбау, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Киттнер Анлаген - унд МашиненбауМиячни машини за детайли, форми и каси
в автомобилната и електронната индустрия

Киттнер Анлаген-унд Машиненбау ЕООД
Hемска машиностроителна фирма, произвеждаща в България миячни машини за
автомобилната, електронната, машиностроителната и хранително-вкусовата индустрия.

Индустриална зона Калояново, 4173 Калояново, тел.: +359 32 607750; www.kittnerbg.com


Top