Клиенти на Sewerin в България са най-големите газоразпределителни дружества

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Клиенти на Sewerin в България са най-големите газоразпределителни дружества

ПОДОБНИ СТАТИИ

Sewerin е международно успешна, технически иновативна, семейна фирма със седалище в Guetersloh, Германия. С най-високо ниво продукти и обслужване, те са лидер на технологичния пазар и партньор в газоснабдяването и водоснабдяването.

Заедно със своите над 85 години опит в разработването на средства за измерване, знанията, натрупани чрез личен опит, допринасят значително за техния успех.

В Guetersloh иновативните апарати преминават през разработка, дизайн, тестване и производство преди окончателно да са готови за пазара. Във всяко отношение се придава особено значение на качеството и функционалността. Важен фактор за успеха са иновациите. Всяка година биват конструирани и пускани на пазара нови, с по-добри функции апаратури.

В допълнение към продажбата на измервателни устройства и обслужване, предлагани за екипите по откриване течове от газ и вода, Sewerin предлага стационарно и мобилно обслужване на апарати, разработване на превозни средства за сервиз и аварийно откриване на течове и ремонт на домашни инсталации.

Освен това обширната програма от семинари с практично тест проследяване завършва спектъра на обслужване.

Sewerin произвежда за газовата промишленост апаратури в 6 направления: откриване на течове на газ на открито; откриване на течове на газ на закрито; газпредупредителни апарати; газанализатори; за депонирани отпадъци и биогаз; одорантметри.

Широката дистрибуторска мрежа, която се състои от инженери по продажбите, филиали и дистрибутори в повече от 80 страни, прави възможен успеха на световно ниво. Дистрибутор за България с изключителни права от 20 години е фирма Ник-21-Мечев.

Клиенти на Sewerin в България са най-големите газоразпределителни дружества: Овергаз инк; Овергаз Сервиз; Овергаз изток; Овергаз Запад; Овергаз Север; Овергаз юг; Булгартранс газ; Ситигаз; Рилагаз; Черноморска газова компания; Каварнагаз; Каменогаз и др.

Николай Мечев, управител на НИК-21-МЕЧЕВКлючови думи: НИК-21-МЕЧЕВ, Sewering, газоразпределителни дружестваЕКСКЛУЗИВНО
Top