РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кливенто ЛК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кливенто ЛКТоплина и уют с грижа към природата. Термопомпи вода-вода, въздух-вода. СОР = 5.35 и EER = 4.41. Котли и горелки, работещи на пелети и твърдо гориво. Високоефективна отоплителна и климатична техника, произведена в Италия. бул. Дж. Баучер 33Б 02/86 86 099 02/86 87 099 0700 1 888 5 office@klivento.net sales@klivento.net www.klivento.net

Top