Клуб отбранителна индустрия, полк. инж. Йордан Пенков: Технологичната модернизация в сектора е от ключова важност

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2016 > 09.12.2016

Клуб отбранителна индустрия, полк. инж. Йордан Пенков: Технологичната модернизация в сектора е от ключова важност | Инженеринг ревю, снимка 1
Клуб отбранителна индустрия, полк. инж. Йордан Пенков: Технологичната модернизация в сектора е от ключова важност

полк. инж. Йордан Пенков, съпредседател на сдружение “Клуб отбранителна индустрия”, пред сп. Инженеринг ревю

Какви са приоритетите в дейността на сдружение “Клуб отбранителна индустрия”? Какъв е броят на членовете му и какъв е техният профил?
Сдружението бе учредено в началото на 2015 г. от 30 компании от отбранителната индустрия – военни и оръжейни индустриалци и експерти, граждански индустриалци, общественици, историци и геополитици. В момента в сдружението членуват над 100 компании от различни браншове: отбранителна индустрия, машиностроене, ИТ сектор, комуникации, иновации, стартъпи и други.

Разширяването на диапазона на компаниите членове е продиктувано от силния интерес към дейността на сдружението и желанието на най-различни компании да станат наши членове, виждайки в нашата дейност възможност да създадат нови контакти и партньорства както в България, така и с чужди компании. Основна задача на сдружението е да се работи за изграждането на адекватна визия и стратегия за развитие на отбранителната индустрия.

Общите усилия на експерти и ръководители от индустрията с дългогодишен опит ще доведат до подобряване на комуникацията и кооперирането между отделните български компании, а така също и до успешно коопериране и интегриране на български с чужди компании от страните членки на НАТО и ЕС.

Мисията ни е да създадем отворена за всички компании организация, активно действаща и полезна за всички фирми от най-различни сфери, членуващи при нас, без разделителни линии, търсещи пресечната точка между личния и обществения интерес. Всички усилия, които полагаме, са продиктувани от една цел: възстановяване на силата и авторитета на българската отбранителна индустрия, постепенното й интегриране в ЕС и НАТО като равностоен партньор и висококонкурентен участник в общите процеси на европейската индустриална интеграция.

Сдружението организира и проведе трeтата си международната конференция на тема “Иновации и сигурност” (9 -11 ноември) в София – Централен Военен Клуб. Конференцията беше съпътствана от изложение на компании от отбранителната, телекомуникационната и ИТ индустрия. С щандове на изложението участваха и компании от съседните държави - Румъния, Сърбия, Македония.

Какви бяха основните акценти в програмата? Около какви изводи се обединиха участниците в нея?
Основни акценти на международната конференция бяха кооперирането в иновациите със западните и източните страни, европейските лидери в иновациите и България – като възможен бъдещ лидер в иновациите и високите технологии. На конференцията бяха обсъдени възможностите за партньорства между България и лидерите в отбранителната индустрия както от Изтока, така и от Запада. Участваха над 80 български и чужди компании с презентация и фирмен щанд.

Изключително интересни доклади, посветени на българо-китайското сътрудничество, китайските инвестиции и проекти в България, изнесоха председателят на Българо-китайската търговско-промишлена палата Иво Илиев и председателят на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие – Тракия Икономическа Зона – Пловдив – Емил Янков.

Основен приоритет за нас е кооперирането с водещите във военно отношение Израел и Германия – главно в областта на ремонта и асемблирането тук, в България, на всякаква бойна техника. С Израел също така целим коопериране в областта на киберсигурността, високите технологии и иновациите. Не на последно място, погледът ни е насочен и към засилване на връзките с Китай главно за коопериране в областта на производството и асемблирането на китайски електромобили.

В процеса на производството на електромобили ще се стремим да бъдат включени колкото се може повече български компании като доставчици на различни механични части, възли, електроника, различни модули и др. В този контекст следващата ни стъпка е организиране на посещение на водещи компании, с които ни предстоят разговори за съвместни производства и коопериране, а именно Израел Аероспейс Индъстри и Рейн Метал Дефенс – Ваффе Мунишън. Планираме да организираме и посещение на най-големите производители на електромобили в Китай в началото на 2017 г.

Как оценявате актуалното състояние на военната промишленост у нас? Колко дружества работят в тази област?
Преди 1989 г. в отбранителната индустрия работеха над 200 000 души, а със съпътстващите всеки голям завод малки предприятия – може би над 300 000 души. В периода 1990–1997 г. отбранителната индустрия продължи да дава приблизително същите обеми продукция и повечето от работните места бяха запазени.

След 1997 г. бяха приватизирани голяма част от предприятията, което доведе до процеси на разкъсване на единния организъм на отбранителната индустрия, конструирана да работи под ръководството на държавата. Това доведе до загуба на пазари и работни места. Редица предприятия не оцеляха и изчезнаха от картата на България.

Антагонистичните интереси на вече частните предприятия доведоха до дублиране на производствата, сваляне на цените, конкуренция на едни и същи пазари с едни и същи изделия. Резултатът беше следният: намаляване на печалбите, намаляване на заплатите, масови съкращения и намаляване на работните места. В последните години тази тенденция е преодоляна и отбранителната индустрия отново е във възход.

Войните в Близкия изток и общата политическа нестабилност доведоха до нови поръчки и договори за години напред. Това доведе до увеличаване на работните места, откриване на нови производства и мощности, усвояване на нови изделия и модернизация на производството – закупуване на нови, модерни машини. Големият проблем при новия възход на отбранителната индустрия от няколко години насам се оказаха кадрите.

След 1997 г. бяха унищожени редица техникуми, подготвящи кадри за машиностроенето и отбранителната индустрия. След прекъсване от 10-15 години отново се наложи да се търсят и назначават висококвалифицирани кадри. Но през този период на застой нишката беше скъсана и нямаше приемственост между поколенията. Сега отново са необходими кадри, но ги няма – техникумите са унищожени и няма кой да обучи младите работници. Това е голямата трагедия и проблем на отбранителната индустрия към днешна дата.

Всяка компания се опитва да реши този проблем сама и съобразно своите кадрови, ресурсни, финансови и организационни възможности. Това също е проблем – този въпрос не може да бъде решен поединично и на парче. Създаването на ново поколение висококвалифицирани кадри за нуждите на отбранителната индустрия е задача от типа “мисия невъзможна”, която може да бъде решена само с обединените усилия на всички.

Доколко важна е технологичната модернизация в отбранителната индустрия? Работи ли се в тази посока и бихте ли могли да дадете успешни примери?
Технологичната модернизация е от ключова важност. Ако не се обновим технологично и не сме висококонкурентни, българската отбранителна индустрия просто ще изчезне. Няма място за изоставащи в съвременния свят на жестока глобална конкуренция.

В тази посока работят всички предприятия – и малки, и големи, и се стремят да се оборудват с възможно най-новите и съвременни машини, тъй като отлично съзнават изключителната важност на този въпрос. Ние също насочваме усилията си, за да създаваме контакти, предпоставки за кооперирания, нови поръчки, нови пазари и технологично обновление.

Какви са перспективите за развитие на отбранителната промишленост в България и кои фактори обуславят успешната реализация на тези процеси?
Перспективите за развитието и образно казано, “възраждането” на българската отбранителна индустрия, са повече от добри. В момента сме в състояние на повторен възход и се работи без почивка – има договори за години напред. Но това поражда и големи проблеми – както вече стана ясно, с кадрите и обновлението на машинния парк, които трябва да бъдат решавани в движение, и то бързо.

Факторите за и против са много. Политическата нестабилност в България и региона също е фактор, който трябва да се отчете. На ръководителите от отбранителната индустрия от всякакъв мащаб – малки, средни, големи производители и търговци, днес им се налага да се съобразяват и да предвиждат изключително много неща в свят на сложни и непредвидими процеси и все по-растяща турбуленция и непредсказуемост.

Всички се учим да живеем и да работим в този нов свят на нарастващи заплахи отвсякъде – отвътре, отвън, нови форми на война – хибридни, войни срещу камикадзета, анонимни организации, войни без фронт и ясно очертан враг. Основна задача на сдружението през следващите години в тази ескалираща ситуация е да създадем трайна и устойчива визия за развитие, която да устои във времето на най-различните предизвикателства.

Също така, целим да създадем предпоставки и реализираме трайни партньорства и кооперирания, които да устоят във времето, и да продължим да сме обединяващ фактор и централа, работеща за все по-реална консолидация на българската отбранителна индустрия и завръщане отново на загубените в годините на прехода пазари на цялата българска индустрия, а не само на отделни фирми и предприятия.Ключови думи: сдружение Клуб отбранителна индустрия, Иновации и сигурност, Българо-китайска търговско-промишлена палата, Българо-китайска асоциация за бизнес развитие, бойна техника, Израел Аероспейс Индъстри, Рейн Метал Дефенс – Ваффе МунишънTop