РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КОБОЛД БЪЛГАРИЯ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КОБОЛД БЪЛГАРИЯМасови (Coriolis type) разходомери на фирма KOBOLD Тип TME („Economy line") Обхвати на измерване от 0...600 до 0...60000 kg/h, размери DN 10...DN 80, грешка ± 0,15 % ± ZP, температура - 40...+ 180 ºС, налягане max. 40 bar, Stainless steel, устойчиви на вибрации, режим „Custody transfer”, възможност за подгряване. Тип TM („Universal line") Обхвати на измерване от 0...8 до 0...65000 kg/h, размери DN 10...DN 100, грешка ± 0,05...0,1 % ± ZP, температура - 90...+ 260 ºС, налягане max. 900 bar, варианти Stainless steel, Hastelloy, Tantalum, режим „Custody transfer”, възможност за подгряване. Тип TMU („Classic line") Обхвати на измерване от 0...600 до 0...2200000 kg/h, размери DN 10...DN 400, грешка ± 0,1...0,15 % ± ZP, температура - 40...+ 260 ºС, налягане max. 40 bar, варианти Stainless steel и Hastelloy, режим „Custody transfer”, възможност за подгряване. KOBOLD Messring GmbH - Представителство за България, 1612 София, ул. Балканджи Йово 26-28, вх. Б, офис 5, тел. 02/ 954 4412, факс 02/ 954 1947, моб. 0884/ 965 246, www.kobold.com, info.bg@kobold.com

Top