РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Коболд България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Коболд БългарияТрансмитери за налягане PAS • вход: за абсолютно или относително налягане • обхват: от -1...1,5 bar до 0...600 bar • tmax.: +120 ºC • присъединяване: ¼ NPT, ½ NPT, разд. мембрани • материал: St. steel 316L, HAST-C, Tantalum • изход: аналогов 4…20 mA (HART) • самотестване: сензор, памет, A/D-преобразувател • взривозащитеност: ATEX Трансмитери за диф. налягане PAD • вход: за абс., отн. или диференциално налягане • обхват: от 0,75...15 mbar до 4,137...413,7 bar • статично налягане: max. 310 bar • tmax.: +120 ºC • присъединяване: ¼ NPT, ½ NPT, разд. мембрани • материал: St. steel 316L, HAST-C, Tantalum, Monel • изход: честотен, аналогов 4…20 mA (HART) • взривозащитеност: ATEX KOBOLD Messring GmbH - Представителство за България, 1612 София, ул. Балканджи Йово 26-28, вх. Б, офис 5, тел. 02/ 954 4412, факс 02/ 954 1947, моб. 0884/ 965 246, www.kobold.com, info.bg@kobold.com

Top