Когенерационна система в ЗЕБРА - Нови Искър

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

Когенерационна система в ЗЕБРА - Нови Искър

ПОДОБНИ СТАТИИ

На 12 април в ЗЕБРА АД, гр. Нови Искър, се състоя официалното откриване на новоизградената когенерационна система (СНР) с електрическа мощност 1570 kW. Лентата прерязаха зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев и управителят на София област Емил Иванов. Председателят на Асоциация Каучук и главен изпълнителен директор инж. Славка Стефчева поздрави екипа на ЗЕБРА с новата придобивка.

Когенерационната система в ЗЕБРА е част от провежданата в предприятието програма за подобряване на енергийната ефективност при производството на пара и гореща вода за технологични нужди, информира д-р инж. Борислав Манчев, ръководител на ЛИНТЕК, дистрибутор и сервизен партньор за производителя на двигателя CUMMINS POWER GENERATION в България. "Проектът е реализиран изцяло от фирма ЛИНТЕК. Електрическите съоръжения (трансформатор, КРУ, защити, прекъсвачи, UPS и система за измерване) са производство на Schneider Electric, която след придобиването на Power Measurement и APC (American Power Conversion) предостави на ЛИНТЕК статут на Инженерингов партньор, специализиран в системите за непрекъсваемо захранване (UPS, генератори, когенератори), измерване на качеството и структурно резервиране. Котелът-утилизатор с економайзер е произведен от Котлостроене АД. Проектът се финансира от ОББ по грантова схема от Международния фонд Козлодуй (KIDSF)", заяви д-р инж. Борислав Манчев.

Енергийното обследване и проектът за когенерационната система са изпълнени от ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи, информира управителят на фирмата Димитър Баев.Ключови думи: ЕЕС – Енергийно Ефективни СистемиTop