Кои технологии в индустриалната автоматизация ще са водещи през 2017 г.?

Начало > Автоматизация > 07.12.2016

Кои технологии в индустриалната автоматизация ще са водещи през 2017 | Инженеринг ревю, снимка 1
Кои технологии в индустриалната автоматизация ще са водещи през 2017

Иновацията е двигателят на прогреса в индустриалната автоматизация – от концепцията за първия програмируем логически контролер до най-високотехнологичните колаборативни роботи в интелигентните фабрики днес. Маркетинговите анализатори очакват някои от водещите технологии, оформили пазара на решения в областта на индустриалната автоматизация през последните няколко години, да запазят лидерските си позиции и през идната 2017 г.

Internet of Things
Платформата Internet of Things, ключова в концепцията за свързаните фабрики на бъдещето и в прехода към Industry 4.0, ще продължава да е сред водещите теми в индустриалната автоматизация и през 2017 г., смятат експертите в областта. Сензорите, които всъщност са ядрото на Internet of Things, не са никак нови като технология. Техните размери и цени обаче постоянно намаляват, което непрекъснато разширява приложната им област.
Сензорите, използвани при контрол и мониторинг на процеси в процесната автоматизация, както и в различни индустриални внедрявания на Internet of Things, могат да събират информация за нива на шум, вибрации, температура и много други променливи. Тези данни могат да послужат не само за ефективен процесен контрол, но и за превантивна диагностика на наблюдаваните системи и съоръжения.

Голяма изчислителна мощ за "големите данни" (Big Data)
При индустриалните компютри, които са в основата на системите за индустриална автоматизация, се налагат все по-мощни и едновременно с това все по-миниатюрни по размери компоненти. Съвременните микропроцесори могат да управляват прецизно различни индустриални машини, интерпретирайки сигнали от друго промишлено оборудване. Сензорите стават все по-малки, но и все по-бързи. В комбинация с нарастващата изчислителна мощ на индустриалните компютри, те полагат основите на концепцията за smart factory – интелигентната фабрика на бъдещето. Благодарение на тези технологии големите обеми данни от процесните съоръжения и производствените предприятия в индустрията могат да бъдат събирани, обработвани и анализирани. На база резултатите от този анализ могат да бъдат инициирани различни мероприятия за повишаване на производителността и енергийната ефективнос.

Приложните програмни интерфейси (API)
Една от областите на индустриалната автоматизация, в които се наблюдава най-отчетлив технологичен ръст през последните години, е софтуерът. Макар и съвсем да не са нови като технология, приложните програмни интерфейси (API) бързо се адаптират към принципите на smart factory концепцията. Производствените операции в индустриалните предприятия включват изпълнението на множество задачи с различни изисквания. Приложните програмни интерфейси позволяват създаването на приложения, максимално съвместими с оперативната среда.
Те са все по-търсени като продукт или услуга във високотехнологичните фабрики по света и ще продължат да са сред водещите технологии в индустриалната автоматизация и през идната година, убедени са пазарните анализатори.

Носимата електроника навлиза в индустриалната автоматизация
Носимите електронни джаджи постепенно навлизат от потребителските пазари в индустриалната автоматизация. През 2017 г. маркетолозите очакват отчетлив ръст на продажбите на носими устройства с индустриални приложения. Сред ползите, които този тип електронни устройства могат да донесат на операторите на промишлено оборудване, е възможността да получат достъп до управляваните от тях системи в реално време от всяка точка.
Носимата електроника притежава потенциала да навлезе и в областта на колаборативните роботи, като оптимизира колаборацията между роботизираните или автоматизирани системи и човека. Каски и часовници със сензори, изпращащи сигнали към съответните контролни центрове, могат значително да подобрят безопасността в индустрията, като уведомяват служителите за възможни опасности. Носимите електронни устройства предстои да разширят и приложенията на технологиите за добавена реалност в индустрията, например в симулации на аварийни сценарии, демонстрации на работа с дадено оборудване и др.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: индустриална автоматизация, Internet of Things, Industry 4.0, носима електроника, smart factoryTop