Коментар от фирма Атикс

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

EN ISO 13849-1 гарантира по-висока сигурност за работния персонал

Атикс представлява на българския пазар два европейски и един американски производители на техника и софтуер за индустриална автоматизация: ICONICS, VIPA и LEUZE.

Широка гама от продуктите на LEUZE са сертифицирани по стандарт EN ISO 13849-1.
Това са: лазерни safety скенери; светлинни завеси и бариери; магнитни датчици, аварийни стопове, предпазни ключалки, изключватели за въже; safety релета и контролери.

Ползите от въвеждането на стандарта EN ISO 13849-1
Явявайки се наследник от 2006 г. на EN 954-1, новият стандарт повишава изискванията за машинна безопасност, което означава по-висока сигурност за работния персонал, респективно по-малко загуби на човешки живот и трудоспособност.

Смятаме, че основните недостатъци на стандарта са свързани с високата цена на неговото изпълнение. Клиентите трябва да решат дали да продължат постарому или да прескочат високата бариера на стандарта с инвестиции от тяхна страна. Продавайки от дълго време safety техника на българския пазар виждаме, че българските заводи, собственост на големи световни фирми, реално прилагат safety техника на LEUZE – в много от тях тя е стандарт. В почти всички останали обаче това се отлага във времето. Ясно е, че кризата още не е отминала, но тя не би трябвало да бъде оправдание за безотговорността към човешкия живот. „Сигурността преди всичко“ е мотото на LEUZE.

LEUZE предлага цялостна модулна safety система
LEUZE предлага редица продукти, които представляват основни елементи от една завършена safety система. И независимо, че най-продаваните в България продукти са светлинните завеси и бариери, ние бихме искали да акцентираме върху компактния контролер MSI100 и модулния safety MSI200. Това са компактни средства, позволяващи лесно и сигурно да се реализира завършена система за машинна безопасност. Структурата на тази система се конфигурира със сертифициран софтуер за контролерите. Има възможност за удобна интеграция в модерни съвременни системи с децентрализирана структура и визуализация. Клиентите могат да реализират своите системи с предпочитани от тях доставчици на стандартен индустриален хардуер и да използват контролерите на LEUZE и другите safety елементи, които се грижат за машинната сигурност. Safety подсистемите, изградени с техника на LEUZE, работят самостоятелно и независимо от основната управляваща система и много лесно могат да се интегрират в нея.

Описаната концепция е трети вариант в изпълнението на управляващи системи с включена машинна сигурност. При първия вариант се залагат стандартни контролери за управление, а safety системата се изгражда независимо на базата на многобройни safety релета. При втория вариант се появяват safety модулни контролери с децентрализирана структура и единна комуникация. Само с една система се реализират както управляващите, така и safety функциите. Предлаганият трети вариант обединява предимствата на първите два - системите отново са самостоятелни, но връзката между тях е значително опростена. Намаляват се разходите по окабеляването (предимството на втория вариант) и се повишава сигурността на системата (предимството на първия вариант).

SAFETY елементите на LEUZE, заедно с останалите продукти на VIPA и ICONICS, представлявани от фирма Атикс, идеално се допълват и могат да формират една завършена система за индустриална автоматизация, отговаряща на изискванията на стандарта.
Ивелина Цанкова, технически сътрудник, Атикс


Вижте още от Коментар от фирма Атикс


Ключови думи: АтиксTop