Коментар от фирма Бюро за развитие техника

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Коментар от фирма Бюро за развитие техника

Стандартът дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините
Безопасността на системи за управление на машините вече се оценява на базата на функционалността. В тази връзка стандартът EN 954-1 бе заменен със стандарта EN ISO 13849-1, който отговаря на изискванията за безопасност на Европейската Директива 2006/42/ЕО относно машините. С новия стандарт се дава изцяло нова перспектива за проектиране на системите за контрол.

Директивата 2006/42/ЕО влезе в сила на 29 декември 2009 г. В резултат от нейното въвеждане производителите, предлагащи машини в рамките на Европейското икономическо пространство, са длъжни да изпълняват допълнителни изисквания за безопасност. Гаранция за спазването на тези изисквания е съответствие със стандарта EN ISO 13849. Ако този стандарт не е спазен и се случи злополука, производителят е необходимо да докаже, че машината отговаря на изискванията, заложени в Директивата 2006/42/ЕО.

Стандартът EN ISO 13849 въвежда нова процедура за проектиране на системите за управление, свързана с безопасността. Сега различните компоненти от системата за контрол е необходимо да бъдат разгледани от различни гледни точки спрямо безопасността. Стандартът дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините. По този начин се постига и оптимизиране на годността на машината и намаляване на разходите за поддръжка.

Изискванията за безопасност за всяка функция, свързана с безопасност, са описани в EN ISO 13849-1 под формата на необходими нива на изпълнение (PLr), основаващи се на въпроси, свързани с въздействието, честотата, продължителността, а също и с възможността за предотвратяване на рискове.

Концепция за машинна безопасност Safety on Board
С концепцията за машинна безопасност Safety on Board клиентите ни могат да бъдат сигурни, че тяхната система ще издържи на всяка проверка от инспектиращите органи на местния пазар, без значение в коя държава ще бъде използвана машината. Независимо дали е електрическа, хидравлична, пневматична или механична система, дали са отделни компоненти или интегрирани решения, Rexroth разбира изискванията към тях и в тази връзка компанията е съставила богато портфолио за клиентите си в цял свят. Концепцията за безопасност Safety on Board се прилага на всички нива - от оценката на риска и разработването на схеми за безопасност до избора на подходящи компоненти, производство на изделията и обучение на служителите.

Безопасна и по-продуктивна машина не са взаимоизключващи се понятия. Напротив, Safety on Board дефинира съвсем ясни предимства за приложението си:
- Защита на служителите и машината
- Съответствие с местните закони и стандарти
- Повишена производителност, ергономичност и гъвкавост
- Намалено време за производство и усилия от страна на служителите
- Намалено време за реакция и минимизиране на необходимото пространство
- Снижена себестойност на продукта.

По този начин се дава възможност за постигане на нужната сигурност на машините и в същото време увеличаване на тяхната производителност и рентабилност.
Антоанета Генчева, управител на Бюро за развитие техника

ЕКСКЛУЗИВНО

Top