Коментар от фирма Бюро за развитие техника

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Стандартът дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините
Безопасността на системи за управление на машините вече се оценява на базата на функционалността. В тази връзка стандартът EN 954-1 бе заменен със стандарта EN ISO 13849-1, който отговаря на изискванията за безопасност на Европейската Директива 2006/42/ЕО относно машините. С новия стандарт се дава изцяло нова перспектива за проектиране на системите за контрол.

Директивата 2006/42/ЕО влезе в сила на 29 декември 2009 г. В резултат от нейното въвеждане производителите, предлагащи машини в рамките на Европейското икономическо пространство, са длъжни да изпълняват допълнителни изисквания за безопасност. Гаранция за спазването на тези изисквания е съответствие със стандарта EN ISO 13849. Ако този стандарт не е спазен и се случи злополука, производителят е необходимо да докаже, че машината отговаря на изискванията, заложени в Директивата 2006/42/ЕО.

Стандартът EN ISO 13849 въвежда нова процедура за проектиране на системите за управление, свързана с безопасността. Сега различните компоненти от системата за контрол е необходимо да бъдат разгледани от различни гледни точки спрямо безопасността. Стандартът дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините. По този начин се постига и оптимизиране на годността на машината и намаляване на разходите за поддръжка.

Изискванията за безопасност за всяка функция, свързана с безопасност, са описани в EN ISO 13849-1 под формата на необходими нива на изпълнение (PLr), основаващи се на въпроси, свързани с въздействието, честотата, продължителността, а също и с възможността за предотвратяване на рискове.

Концепция за машинна безопасност Safety on Board
С концепцията за машинна безопасност Safety on Board клиентите ни могат да бъдат сигурни, че тяхната система ще издържи на всяка проверка от инспектиращите органи на местния пазар, без значение в коя държава ще бъде използвана машината. Независимо дали е електрическа, хидравлична, пневматична или механична система, дали са отделни компоненти или интегрирани решения, Rexroth разбира изискванията към тях и в тази връзка компанията е съставила богато портфолио за клиентите си в цял свят. Концепцията за безопасност Safety on Board се прилага на всички нива - от оценката на риска и разработването на схеми за безопасност до избора на подходящи компоненти, производство на изделията и обучение на служителите.

Безопасна и по-продуктивна машина не са взаимоизключващи се понятия. Напротив, Safety on Board дефинира съвсем ясни предимства за приложението си:
- Защита на служителите и машината
- Съответствие с местните закони и стандарти
- Повишена производителност, ергономичност и гъвкавост
- Намалено време за производство и усилия от страна на служителите
- Намалено време за реакция и минимизиране на необходимото пространство
- Снижена себестойност на продукта.

По този начин се дава възможност за постигане на нужната сигурност на машините и в същото време увеличаване на тяхната производителност и рентабилност.
Антоанета Генчева, управител на Бюро за развитие техника


Вижте още от Коментар от фирма Бюро за развитие техника


Ключови думи: Бюро за развитие техникаTop