Коментар от фирма Данфосс

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Комплексните системи на Данфосс снижават разхода на енергия в топлофикационните мрежи с 20 до 30%

Всяка топлофикационна система сама по себе си е инфраструктура за разпределение на енергия за отопление и охлаждане в сградите на един град. Системата може да използва всички енергийни форми, включително енергията, произведена от алтернативни източници и остатъчната енергия от когенерация в централите. Днес 60% от произведената енергия в централите остава неоползотворена. Според концепцията на Данфосс всеки енергиен източник - алтернативен, настоящ или бъдещ, може да бъде използван в топлофикационните системи.

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс е водещият доставчик на изделия, системи и услуги за топлофикация и централно охлаждане (DHC), а именно в областта на оптималната технология за градски райони, където възобновяема или отпадна енергия може да се преобразува в използваема енергия и да служи за отопление на обществените и жилищни сгради.

Ние в Данфосс сме се посветили на това да намерим правилното решение за централните отоплителни и охладителни системи на всички наши клиенти, независимо какви са размерите, потребностите или изискванията.

Като водещ доставчик на тотални решения за пазара на централна отоплителна и охладителна техника, направление Топлофикационна автоматика на Данфосс осигурява на клиентите си в целия свят пълна гама автоматика, топлообменници, системи за битова гореща вода и абонатни станции, които намират приложение в целия процес на генериране, разпределение и регулиране на топлинната енергия до домовете и сградите с друго предназначение.

Тези изделия допринасят за индивидуалния комфорт, намаляват разхода на енергия и осигуряват освен това надеждна и продължителна експлоатация, като гарантират минимално сервизно обслужване. Те снижават разхода на енергия в топлофикационните мрежи и при крайния потребител с 20 до 30%.

Нашият комплексен, напълно интегриран бизнес подход е резултат от над 30-годишната ни специализация в областта на топлофикационната техника и се базира на компетентности с безпрецедентен обхват.

Ние от Данфосс сме убедени, че енергийната ефективност е това, което води до намаляване на разхода на енергия, както и на емисиите на CO2. Затова смятаме, че трябва да се опрем на енергийната ефективност и на изпитаните технологии, които понастоящем снижават разхода на енергия. Така можем да противодействаме на климатичните промени и да си осигурим нормален живот за бъдещето.
Данфосс, направление Топлофикационна автоматика
ЕКСКЛУЗИВНО
Top