Коментар от фирма Дерони

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

Дерони провежда стриктен контрол на качеството на продукцията

Дерони е сред водещите компании за продукти в хранително-вкусовата промишленост. Тя произвежда над 500 артикула консервирани и пакетирани храни като: кетчупи, сосове, лютеница, майонеза, сладка и конфитюри, спагети и макарони, зехтини и други. Компания Дерони произвежда суровините в собственото си предприятие за производство на свежи зеленчуци.

„Изградили сме екипи от специалисти и технолози с 30 годишен опит, както и млади специалисти, следват най-новите европейски тенденции. Притежаваме автоматизирани линии за производство. Четирите фабрики на Дерони са сертифицирани по всички необходими европейски стандарти”, коментират от компанията.

Фабриката на Дерони в град Стара Загора е основана през 1992 г. Намира се в местността Мечи кладенец. Производствената база е разположена на площ от 12 000 кв. м и е специализирана в производството на сезонни продукти и продукти, насочени за износ. Тя разполага с големи складови площи и хладилни помещения за дълбоко замразяване.

„През 2005 г. с помощта на френската фирма построихме пречиствателна станция”, информират от компанията. „По този начин успяваме да се грижим и запазим природата чиста. Пречиствателната станция ни дава възможност да пречистваме всички отпадъчни води, постъпили във фабриката и необходими за целия производствен процес. От друга страна, образувалата се тор използваме в селскостопанската фирма за производство на свежи зеленчуци. По този начин изграждаме един пълен затворен цикъл на производство”, допълват те.

Фабриката Дерони в град Хасково е основана през 1998 г. Разположена е на площ от 15 000 кв. м. Специализирана е основно в производство на разнообразие от лютеници, които компанията предлага. Фабриката отговаря на всички български и международни изисквания и стандарти. През 2005 г. към нея е изградена модерна складова база.
През 2009 г. Дерони открива своето ново

предприятие за производство на майонеза и майонезени сосове
Производството е изцяло автоматизирано. Предприятието е оборудвано с модерни линии, осигуряващи съвременни технологии за производство на майонеза и разнообразни майонезени сосове.

През месец май 2006 г. започва работа третата фабрика на компания Дерони в Стара Загора. Фабриката е новопостроена, оборудвана с всички необходими съвременни технологични линии и съоръжения в хранителната промишленост за производство на качествени хранителни продукти. Фабриката отговаря на стандарта ISO 22 000:2005 – най-новите изисквания в Европейската общност, заложени от 2006 г. „Компанията може достойно да се конкурира с най-добрите европейски аналогични производители. Тази фабрика ни дава възможност за покриване на голям обем производство, което пазарът изисква в даден момент”, споделят от Дерони.

„Гордеем се с контрола на качеството, който извършваме през целия цикъл на своето производство. Фабриките на Дерони притежават две химични и една микробиологична лаборатория, оборудвани с всички необходими апаратури”, допълват те.

Извършват се постоянни лабораторни анализи, които включват пълен анализ на почвата, пълен анализ на всички входящи суровини и материали, контрол и анализ на отглежданите зеленчуци, цялостен контрол по време на производството.

Компанията има внедрена интегрирана система за управление и контрол на качеството и безопастността на хранитe.

Контролът на производството протича на три нива
- входящ контрол на суровините и спомагателните материали - анализ на всяка партида на суровините и материалите в лабораториите на консервните фабрики на Дерони по съответните показатели.
- технологичен производствен контрол, който включва контрол на вложените суровини, технологичното време, рН, сухото вещество и др.
- анализ на готовия продукт и издаване на удостоверение за качество.Ключови думи: Консервна промишленост, България, Вега Стар, Дерони, Диавена, Олинеза, РубиконTop