Коментар от фирма Ехнатон Ко

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Коментар от фирма Ехнатон Ко

ПОДОБНИ СТАТИИ

Времето за преминаване към стандарта EN ISO 13849-1 бе достатъчно
От 2006 г. насам ЕN 13849-1 беше валиден паралелно с ЕN954-1. Имаше достатъчно време, за да се подготвим за променените изисквания. Производители на системи и компоненти за безопасност първи поведоха щафетата в това отношение и те вече прилагат новия стандарт. Като утвърден доставчик на цялостни решения, системи и услуги за безопасност, всички продукти, предлагани от нашия партньор Pilz (актуални и налични), са сертифицирани по стандарта EN ISO 13849-1. В това число влизат:
- Сензорни технологии за безопасност: сензори за позиция и скорост, сензори за безопасност (механични, магнитни, кодирани), системи за безопасност на врати, оптоелектронни устройства за безопасност (светлинни лъчи, завеси и решетки) и система за безопасност с 3D камери.
- Технологии за управление и безопасност: релета за електрическа безопасност (мониторинг на електрични величини), релета за функционална безопасност за всички приложения, конфигурируеми контролери за безопасност, програмируеми контролери и децентрализирани периферни устройства за управление.
- Мрежи за безопасен трансфер на данни: SafetyBUS p (CAN базирана система), SafetyNET p (Ethernet базирани системи), InduraNET p (безжични системи).
- Задвижвания: системи за управление на задвижвания (motion control), двигатели, серво усилватели, софтуер.
-l Системи за мониторинг и визуализация: устройства за сигнализация, операторски терминали, софтуер.

Същото трябва и може да се случи и с функциите за безопасност. Защото всеки, който вече е избрал правилната категория на съответните функции за безопасност, може да работи и с новия стандарт. Процедурата не е изцяло нова: просто са добавени няколко допълнителни стъпки. Разбира се, срещат се и някои първоначални трудности при определяне на характеристиката на безопасността. Но цялата необходима информация е налична и достъпна.

Структурата на EN 13894-1 се основава на база качеството
При EN 954-1 фокусът беше върху структурата - архитектурата на системите за управление, която се трансформираше в категории. За разлика от стария стандарт, структурата на EN 13894-1 просто се основава на база на качеството, което води до добавянето на количествени променливи като МТТFd (Mean time to a dangerous failure), DC (Diagnostic coverage) и CCF (common cause failure). Всички тези параметри влияят на нивото на безопасност PL (Performance Level), което може да бъде постигнато. Възможността за варирането им позволява да се определят оптимални конфигурации с тези параметри. Освен това новият стандарт отчита и аспекти като вероятността за появата на повреда и възможността за откриване на грешки. Всичко това не се отнася само до логическата част на системата за контрол на безопасността, а обхваща цялата функция за безопасност от сензора до изпълнителния механизъм. Тази нова оценка не представлява нищо ново сама по себе си, но има различен приоритет. Фокусът сега може да е насочен и към компоненти например вентили, които бяха с по-нисък приоритет, съгласно EN 954-1. В съответствие с новия стандарт, те трябва да бъдат включени с техните характеристики и стойности за надеждност в изчисляването на функциите за безопасност.

По-голяма гъвкавост при определяне на функциите за безопасност
Новият стандарт за безопасност на машини предлага по-голяма гъвкавост по отношение на определянето (проектирането) на функции за безопасност. От друга страна, това води до по-големи първоначални разходи за инженеринг и за изчисляване на функциите за безопасност. Което не е чак толкова важно, като се вземе предвид, че общите разходи за системи за безопасност рядко надхвърлят 3% от цената на цялостна машина или съоръжение. По-важното е стандартите да се прилагат правилно, като се започне от оценка на риска, концепцията за безопасност, проектиране и се стигне до инсталиране и въвеждане в експлоатация. Факт е, че ако се спазват настоящите стандарти при проектирането на машини и изготвянето на документация, презумпцията за съответствие влиза в сила. В този случай, машина, която е в съответствие със стандартите, се счита за безопасна.

Всички продукти на Pilz са сертифицирани по стандарта EN ISO 13849-1
Гратисният период за въвеждането на новият стандарт за безопасност на машини изтече на 31 декември 2011 г.  и оттогава насам е валиден само стандарта  EN ISO 13849-1. Разработването на продукти, изпреварващи клиентските и пазарните изисквания, е основният начин Pilz да запази позициите си на лидер и експерт в сферата на безопасността. За целта компанията работи винаги близо до клиентите си, сътрудничейки си с университети и колежи, комитети за стандартизация и сертификационни организации. В резултат на което доста преди изтичането на гратисния период, всички актуални и нови продукти на Pilz, свързани с безопасността, бяха сертифицирани по стандарта  EN ISO 13849-1. Пример за такива продукти са: новата програмируема децентрализирана система за безопасност и автоматизация PSS 4000; конфигурируемите контролери PNOZ multi/mini; новата гама релета за безопасност  PNOZsigma; релетата за безопасност с полупроводникови изходи и логически входове PNOZelog; 3D системата за мониторинг и безопасност SafetyEYE; системите за безопасност на врати PSENsgate, Psen slock и всички останали.
Иван Василев, Ръководител направление Pilz, Ехнатон КоКлючови думи: Ехнатон КоЕКСКЛУЗИВНО

Top