Коментар от фирма Хермле

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Прилагането на EN ISO 13849-1 започна преди изтичането на преходния период
В края на 2009 г. влезе в сила Директивата 2006/42/ЕО на Европейската общност относно машините, която замени Директива 95/16/ЕО. Директивата хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето и гарантира свободното движение на машини на пазара на Европейския съюз (ЕС).

Всички обработващи центри Хермле подлежат на Директивата за безопасност на машините на Европейската общност и са подсигурени с Декларация за съответствие.
Стандартът EN ISO 13849-1 се съдържа в Директивата на ЕО. В Германия стандартът EN ISO 13849-1 се прилага от преди изтичането на преходния период в края на 2011 г., през който се дава възможност на производителите да изберат кой от двата стандарта да използват - EN 954-1 или EN ISO 13849-1.

Ние от Хермле гарантираме, че нашите машини винаги съответстват на най-актуалните норми. Съответно към всяка наша машина се прилага необходимата Декларация за съответствие.
Георги Цанков, мениджър продажби, Хермле Югоизточна ЕвропаКлючови думи: ХермлеНовият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top