Коментар от фирма Сигма България

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Едновинтовите помпи на Сигма Лутин са приложими в козметичната индустрия - инж. Камен Савов, управител на Сигма България

За нуждите на козметичната промишленост Сигма България предага серията едновинтови помпи EPA, EPN и EPM, производство на чешкия комбинат Сигма Лутин. Машините са разработени специално за приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната, козметичната и химическа индустрия. Помпите могат да се използват за транспорт на гъсти, лепкави течности, суспензии и др. Течността или суспензията преминава през помпата без завихряне и осветяване, което решава изискването за непопадане на въздух в работния флуид.

Помпите от серията се характеризират с максимална температура на транспортираните субстанции 70 °C, максимална температура на почистващия разтвор в течение на 30 min 85 °C, максимално налягане 10 bar, максимален вискозитет 2500 Pa.s. Дебитът на помпите е в диапазона от 0.28 l/s до 5.5 l/s, мощността на двигателя от 0.55 kW до 11 kW при напорно налягане 2; 5; 7.5 и 10 bar.

Конструкцията на помпите съответства на международните изисквания за висока хигиена при експлоатация, дължащо се на бързото, несложно и детайлно почистване и стерилизация на вътрешните й съставни части. В конструктивно отношение всички основни елементи на помпата са стегнати в едно цяло с помощта на два външни болта. След разхлабването на болтовете, детайлите на помпата могат лесно да се отделят за почистване или подмяна. Уплътнението на ротора е решено чрез салник с мека набивка. Засмукващият и нагнетателният механизми се присъединяват към тръбопровода чрез хигиенична съединителна гайка, която също принадлежи към оборудването на помпата. Металните части на обтекаемата част на помпата, намираща се в контакт с транспортираното вещество, се произвеждат от корозионноустойчива хром-никелова стомана. Еластичното покритие на статора и маншетните защитни покрития на шарнирните съединения са от специално хигиенно изпълнение гума.
инж. Камен Савов, управител на Сигма БългарияКлючови думи: Сигма БългарияTop