Коментар от фирма SMC Industrial Automation Bulgaria

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Спазването на стандарта гарантира безопасността на хората
Стандартът ISO13849-1 гарантира, че проектирането и изпълнението на частта от управлението на машината, която е свързана с безопасността, е в състояние да защити хората от опасностите, които машината би могла да причини. В този смисъл спазването на този стандарт има изключително важно значение.

Ние в SMC подпомагаме нашите партньори в три основни направления:
- Предоставяне на разпределители за освобождаване на остатъчното налягане, оборудвани със сензор за положение, отговарящи на категории 2 до 4 (сертифицирани изделия).
- Предоставяне на всички стойности за надеждностните характеристики, касаещи живота и аварирането на отделните елементи (B10/MTTFd).
- Предоставяме компоненти, които осигуряват безопасността на системата за контрол на безопасността.
Пламен Тюркеджиев, управител на SMC Industrial Automation BulgariaКлючови думи: SMC, Industrial Automation BulgariaЕКСКЛУЗИВНО

Top