Коментар от фирма СТС Електроникс

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Датчиците за етикети от СТС Електроникс намират широко приложение в козметичната промишленост - Красимир Савов, главен конструктор, СТС Електроникс

При опаковането на козметични продукти се използват разнообразни по дизайн и материал етикети. Прозрачни, метализирани или с горещ печат, тези добре изглеждащи етикети създават проблеми на техниката за опаковане. На много машини се налага подмяната на датчика или използването на различни датчици за различни етикети. Едно добро решение на този проблем е използването на ултразвуков датчик, който добре различава етикета от подложката му, независимо от използваните материали.

Ултразвуковият датчик на фирма СТС Електроникс UDST87I41CL може да се използва дори при напълно прозрачни етикети върху хартиена подложка. Монолитното тяло дава добра устойчивост и позволява лесно закрепване. Датчикът е от т. нар. тип Teach-In, което означава, че настройката се извършва с натискането на бутон, при което микроконтролерът автоматично определя нивата на детектиране. Светодиоден барграф визуализира сигнала и улеснява ръчната донастройка. Три светодиодни индикатора показват състоянието на датчика: режим на работа, изходен сигнал и претоварване. С този датчик могат да се следят етикети с минимален размер 10 мм и разстояние между тях 2,5 мм.

Другият датчик за етикети на СТС Електроникс ODST88I41CL използва оптична технология за детектиране. Той се явява по-евтина алтернатива на ултразвуковия вариант. Въпреки това покрива голяма част от гамата полупрозрачни и непрозрачни етикети, когато се използва по-светла основа. Конструктивно датчикът е подобен на ултразвуковия. Микроконтролер улеснява пренастройката при промяна на етикета, барграф визуализира сигнала, а светодиодни индикатори показват състоянието на датчика. Ръчна донастройка позволява фино установяване на нивата на сигнала.

Двата датчика са проектирани и произведени за удовлетворяване на изискванията на производителите на опаковъчна техника за универсалност и лекота при употреба. Това обуславя намалените разходи при внедряване на нови дизайни и материали на опаковките.
Красимир Савов, главен конструктор, СТС ЕлектрониксКлючови думи: СТС ЕлектрониксНовият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top