Коментар от фирма Унистър

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Дозиращите системи на K-Tron обезпечават непрекъснатия производствен процес - Александър Йорданов, управител на Унистър

Фирма Унистър предлага на българския пазар дозиращите системи на K-Tron с приложение в козметичната промишленост и по-конкретно в производството на паста за зъби. Те предоставят редица предимства: множество дозатори и пневматични приемници за точно подаване на различни видове прахове, включително повърхностно активни вещества, абразиви, смоли/уплътнители, ароматизатори, флуориди; LIW дизайн, който да гарантира изключително точно и постоянно подаване чрез интегрирана контролна платформа с Romaco контроли за прецизни възможности за последваща обработка и варианти за различни рецептури; отделна система за подаване на TiO2, включваща подаване от станция, в която се изсипват торбите с материала.
Александър Йорданов, управител на УнистърКлючови думи: УнистърЕКСКЛУЗИВНО
Top