Коментар от фирма Вило България

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Високоефективните помпи Wilo осигуряват значително намаление на разходите за електричество

Най-новите технологични решения при центробежните помпи Wilo, които намират приложение и са неразделна част от производството, преноса и разпределението на топлинна енергия, са свързани с изключително комплексната директива за продукти, свързани с енергопотреблението (ErP) на Европейския Съюз.

Wilo произвежда и предлага високоефективни помпи, които вече изпълняват изискванията на европейската Директива за екодизайна (ErP), които ще станат още по-строги през следващите два етапа - през 2015 г. и през 2017 г.

Помпата Wilo е сред най-високоефективните помпи на света. Тя гарантира до 90% по-ниско потребление на ток. В сравнение с една стара, нерегулирана помпа това е рекордна стойност, сертифицирана от германския съюз за технически контрол TUV.
Компанията Wilo има повече от 10 години опит в сферата. Основното предимство, което носят високоефективните помпи Wilo на потребителите, предимно в производството, преноса и разпределението на топлинна енергия, а също така в сградната техника и индустриалните сфери, е значително намаление на разходите за електричество. Благодарение на ниската си консумация на електрическа енергия, новата помпена технология сега осигурява не само по-малко разходи за електричество, а и по-малко CO2.

През 2020 г., когато ErP ще важи с пълна сила, само в сферата на циркулационните помпи за отопление ще се ползват 23 тераватчаса електроенергия по-малко.

Моторите на високоефективните помпи със сух ротор на Wilo превъзхождат  дори изискванията на бъдещия най-добър клас на ефективност IE4. По тази причина подмяната на стари, нерегулирани помпи с високоефективни такива се изплаща за изключително кратко време.
инж. Мартин Петров, мениджър продажби за направление Индустрия, Вило България
ЕКСКЛУЗИВНО
Top