Коментар от Schneider Electric

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Стандартът EN ISO 13849-1 определя характеристиките на обезопасяването
Стандартът EN ISO 13849-1 не дава специфични изисквания към дизайна на продукти, които са част от обезопасяващата (safety) система на системите за управление. EN ISO 13849-1 е тип B1 и се отнася за по-конкретни аспекти на безопасността.

Целта на стандарта е да предостави изисквания за безопасност и насоки относно принципите за проектиране и интегриране, свързани с обезопасяването на системите за управление. Стандартът определя характеристиките на обезопасяването, включително нивото на ефективност, което се изисква за осъществяване на функции за безопасност.

Независимо от типа на технологията и използваната енергия (електрическа, хидравлична, пневматична, механична и т. н.), той се прилага за свързаните с безопасността компоненти на системата за управление за всички видове машини.

В нашата документация упоменаваме EN ISO 13849-1 (както и EN/IEC 62061, като проектантът решава кой стандарт да използва при проектирането) за продукти, предназначени за употреба в системи за безопасност в съответствие с машинните директиви. Става въпрос за продукти за контрол и сигнализация, сензори и изчислителни модули, наричани в нашата оферта Preventa.

EN 954-1 е лесен за използване, но трудно приложим за съвременните системи
Първоначалният стандарт EN 954-1, базиран на качествен подход, специфицира изискванията за поведение на елементите за безопасност при настъпване на повреда. Той е доста лесен за използване, тъй като потребителите субективно преценяват сериозността на нараняване, честотата на излагане и шансът за избягване на нараняване. Оценяването представлява “леко – тежко”, “рядко – често”, “възможно – практически невъзможно”. Целта е да се достигне до желаната категория за всеки елемент, свързан с безопасността.

Главната причина за разработването на стандарта EN ISO 13849-1 (и EN IEC 62061) е проблемът, че старият стандарт EN 954-1 не обхваща разработването на електронните и програмируемите системи за управление и не разглежда надеждността на елементите за безопасност. EN 954-1 е базиран изцяло на качествен подход и няма никакви изисквания към програмируемите компоненти и софтуера. Също така комбинирането на няколко компонента, отговарящи на дадено изискване, не означава, че получената система също отговаря на това изискване и съответно на стандарта. Така че накратко, детерминистичният подход на този остарял стандарт не е достатъчен за съвременните системи, базирани на нови технологии.

EN ISO 13849-1 е стандарт за функционална безопасност
Всъщност функционалната безопасност, както е споменато в новия стандарт, е „част от цялостната безопасност на управляваното оборудване, и зависи от правилното функциониране на електрическата, електронната, и програмируемата системи за безопасност”. Важно е да се отбележи, че тя е атрибут на оборудването, управлявано от системата за управление, а не на отделен компонент или устройство. Тя се отнася за всички компоненти, които изпълняват функцията за безопасност, включително ключове, използвани за вход, PLC или модул за безопасност, използвани за логиката, и контактори или честотни задвижвания, използвани за изход. В миналото дизайнерите на машини, отговарящи на EN 954-1, използваха компоненти с висока категория EN 954-1, вместо такива с по-ниска.

Причината за това беше погрешното схващане, че категориите са йерархични, или например „категория 3 е по-добра от категория 2”. В момента стандартите за функционална безопасност целят да насърчат дизайнерите да се фокусират повече върху функционалността, необходима да се намали даден риск, както и върху това какъв резултат се изисква от дадена функция, а не просто да разчитат на отделните компоненти.
Новият стандарт EN ISO 13849-1 (EN IEC 62061) е

базиран на качествено-вероятностен подход
Този стандарт използва новата концепция за функционална безопасност. Главната разлика спрямо стария стандарт EN 954-1 е, че EN ISO 13849-1 включва фактора на надеждност на даден компонент, като взима предвид вероятността от опасна авария спрямо броя операции на машината. Дизайнерът на машината трябва да изпълни спецификацията за функционална безопасност, за да отговаря тя на необходимите условия. Следователно тази спецификация трябва да бъде приложена за всички компоненти (вход, логика, изход), които имат отношение към нивото на безопасност.

Стандартът класифицира необходимите нива на безопасност в различни категории според вероятността от опасни повреди за час. Ако потребителят изисква ниво на безопасност, отговарящо на стандарта EN ISO 13849-1, ние можем да предложим цялостно решение за изграждане на напълно обезопасена система. Това означава, че всички продукти за безопасност на Schneider Electric от серията Preventa отговарят на EN ISO 13849-1. Preventa предлага широка гама компоненти за безопасност – от бутони, сигнализация и сензори до контролери и PLC.
Милан Крайчевич, технически експерт по машинна безопасност в Prague Automate – Регионален център за техническа експертиза на Schneider ElectricКлючови думи: Schneider ElectricЕКСКЛУЗИВНО

Top