Коментра от фирма Атикс

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Специализираните серии сензори в неръждаем корпус Leuze electronic са съобразени с високите хигиенни изисквания - Ивелина Цанкова, технически сътрудник, Атикс

Атикс е официален дистрибутор за България на немската компания Leuze electronic, която предлага на пазара пълната гама от оптоелектронни прибори с приложение във фармацевтичната и козметична индустрия. Предвид високите хигиенни изисквания в този сектор фирмата е производител на  специализирани серии сензори в неръждаем корпус от стомана AISI 316L, със сертификат по ECOLAB и CleanProof+. Сензорите имат висока степен на защита IP 69K. Гамата се допълва и от специализирани контрастни сензори. Последното иновативно решение на фирмата, наградено на изложението на SPS/Drives 2011, са 2D лазерните скенери. LPS скенерът може да засича профил на обект, а при синхронизация с енкодер и неговия обем. LRS скенерът позволява следенето за наличие на обекти в до 16 инспекционни полета. С негова помощ може да се извършва контрол на бройката продукти в пакет или стек. Leuze electronic предлага пълна гама от индустриални баркод четци и камери за 1D и 2D баркод матрици, с широчина на модула от 0,2 до 1,2 mm. Камерите за "машинно зрение" от серията LSIS позволяват засичане на обекти, изчисление на сечение на обект и извършване на визуален качествен контрол чрез Blob анализ. Тя се настройва и параметризира изключително лесно чрез уебинтерфейс.

Компанията предлага и  пълна гама от продукти за човешка и машинна безопасност.
Залагайки висококачествената техника на Leuze, предприятията от козметичната промишленост получават преди всичко сигурност. Голямо предимство на лазерните скенери е реализацията на високотехнологични задачи на значително по-ниска цена от алтернативни специализирани решения.
Ивелина Цанкова, технически сътрудник, АтиксКлючови думи: АтиксЕКСКЛУЗИВНО
Top