РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Комет Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Комет Електроникс



Quectel обяви нов Фитнес режим с понижена консумация в GPS модула L70

Фитнес режимът с понижена консумация е оптимизирано решение за преносима електроника, фитнес и трекинг устройства. Този режим позволява на GPS модулите на Quectel да понижат своята консумация с 40% за сметка на леко занижаване на точността на позициониране. FLP режимът може да бъде активиран изключително лесно чрез изпращане на команда до GPS модула. След активиране, модулът има добра чувствителност при вървене или тичане и може динамично да управлява своята консумация. При затруднени условия за позициониране, за да запази добраточност, той може отново да премине в нормален режим обратно, като по този начин реализира баланс между максимална производителност и ниска консумация на енергия.


Top