РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, септември 2016 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016 > Комет ЕлектрониксКомет Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Комет ЕлектрониксВисокоскоростен CAN приемо-предавател
за автомобилни приложения

MCP2561/2 е второ поколение високоскоростен CAN приемо-предавател. MCP2561/2
предоставя надежден интерфейс за комуникация между CAN контролер и физическата
двупроводна CAN шина. Устройството отговаря на автомобилни стандарти за висока
скорост (до 1 Mb/s), малък консумиран ток в режим на изчакване, добра шумоустойчивост,
устойчивост на електростатични разряди (ESD) и електромагнитна съвместимост (EMC).

Ключови характеристики:
• Приет от големите автомобилни производите-
ли на ОЕМ оборудване в САЩ, Европа и Азия;
• Висока надеждност, защита ESD на CANH и
CANL по-голяма от ± 8kV (IEC61000-4-2);
• Консумиран ток в режим на изчакване по-
малък от 5uA, което помага значително на
производителите да спазват изискванията и
нормите за консумация на ECU;
• Широк диапазон на работно напрежение
1.8V до 5.5V;
• SPLIT изход.
Техническа спецификация:
• Поддържа скорост на трансфер от 1Mb/s;
• Отговаря на изискванията, които са определени
в стандарт ISO-11898-5;
• Отговаря и надхвърля изискванията и нормите,
определени от “Hardware Requirements for
LIN, CAN and FlexRay Interfaces in Automotive
Applications”, Version 1.3, May 2012;
• Разширен температурен обхват на работа (E):
-40°C до +125°C и (H): -40°C до +150°С;
• Предлага се в 8-изводен PDIP, 8-изводен SOIC и
3х38-изводен DFN.

Области на приложение:
• Системи за безопасност;
• Системи за предотвратяване на злополуки;
• Паркинг асистент;
• Електронен контрол за стабилността.

www.comet.bg


Top