РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Комет Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Комет ЕлектрониксAC/DC и DC/ DC преобразуватели за употреба в медицински вентилатори

 

 

AIMTEC npeдлага широка гама AC/DC и DC/DC nреобразуоатели, сертифицирани за употреба в медицинска апаратура. Тези nреобраэуеатели са nодходящи за приложение и в различните захранващи блокове на апарати за неинвазивна и инвазина вентилация (медицински вентилатори за подпомагане и поддържане на дишането), както при опростени преносими устройства така и nри nо-сложна стационарна апаратура за командно дишане.

 

Медицински АС/ОС nреобразуватели
AMEL20-МAZ    AMEC40-MAZ    AME40·MAZ    AMES30-MAZ

 

Медицински DC/DC nреобразуватели
AМ2L-SH60-NZ    AM1&2DM-NZ    AM6TW-SH60-NZ    AM20EWM NZ


Top