Комикон с отличие за високо качество

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Българският производител на средства и системи за автоматизация Комикон бе отличен с приз за "Производство с европейско качество" за разработената от фирмата система за безжично събиране на данни от отдалечени обекти в неелектрифицирани райони. Наградата, присъдена от неправителствената организация Български енергиен форум, бе връчена на управителя на Комикон инж. Александър Савов в рамките на Експо Енергетика (31.05-03.06.2005). Системата за безжично събиране на данни се състои от оборудване за отдалечените обекти, оборудване за централен диспечерски пункт и програмно осигуряване. "В отдалечения обект данните се събират и архивират от специализиран програмируем логически контролер с ниска консумация, работещ в режим "sleep mode" и поддържащ функции на "data logger". Освен данните за наблюдавания обект, се събират и сведения за статуса на самото оборудване, охранителни аларми, аварийни и експлоатационни събития", поясни г-н Савов. "Контролерът също така управлява захранващите го акумулаторни батерии и малък соларен панел, радиомодем и останалото измервателно оборудване", допълва той.
Top