РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Комикон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КомиконEWON
BY HMS NETWORKS

Flexy 205 IIoT gateway
and Remote access router

Отключете нови услуги с данните от вашите машини

• Четете и следите данните от вашите машини в реално време (аларми, HMI екрани...).
• Лесно предавате/свързвате данни от машините си към основни IOT платформи.
• Използвате решение за отдалечен достъп на световно ниво.
• Безплатна VPN услуга. Инфраструктура по целия свят, сертифицирана за сигурност.

www.ewon.biz

Comicon

HMS
Connecting Devices


Top