Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2009

От 27 до 28 май - в рамките на Третото международно изложение ВОДА СОФИЯ 2009, ще се проведе Третата международна конференция БУЛАКВА 2009. Тазгодишното издание на конференцията ще бъде организирано под мотото "Водната инфраструктура - проблеми и решения". Участниците ще имат възможността да се запознаят с най-новите технологии за вододобив, пречистване на питейни и отпадъчни води, за водоснабдяване, за измерване, регулиране и анализ. По време на конференцията ще бъдат разгледани основните проблеми и решения в сектора, представени от български и международни лектори. Сред тях са приемането на качествени законови и подзаконови нормативни актове, изграждането и въвеждането в експлоатация на голям брой пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; канализирането на населените места; оптимизирането на управлението на ВиК услугите, намаляването на загубите на вода, обучението на ВиК операторите, заявиха организаторите от Българската асоциация по водите. Генерален спонсор на БУЛАКВА 2009 е фирма Hobas България.
Основни спонсори са WILO България и VEOLIA. Съорганизатори на събитието са Агенция Булгарреклама, Wasser Berlin, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Съюза на работодателите в системата на ВиК.Top