Конгресът по енергийна ефективност и ВЕИ от 24 до 26 април

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Новото, трето издание на конгреса по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за региона на Югоизточна Европа ще се проведе от 24 до 26 април в столицата, както съобщихме още в брой 9/06 г. на списанието. Домакин на събитието ще бъде отново НДК. Паралелно с конгреса са организирани международна изложба (25-28 април) и международен форум за биоенергия (25-26 април). Предварителната програма на конгреса е структурирана в 8 сесии, съобщават организаторите на форума от ВИА Експо. Сесиите са посветени съответно на "Енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в Германия - страна партньор на конгреса", "Политически и законодателни рамки, финансови инструменти, планиране и инвестиции в областта на ЕЕ и ВЕИ", както и "Взаимодействие между страните от Югоизточна Европа, клъстери в регионалния енергиен пазар". Програмата включва още форум за електроенергия, получена от ВЕИ, и сесии, посветени на "Вятърна и хидро-електроенергия", "Енергийна ефективност в сградния фонд. Енергийни услуги", "Отопление и охлаждане чрез ВЕИ. Геотермална енергия. Пасивни къщи", "Търговия с CO2 емисии", "Пазара на биомаса и биогорива".
Top