Контрол качеството на спойки с Deep Learning технология

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2023 • 21.06.2023

 

Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Cognex

В периода 2021 – 2022 г. фирма Ехнатон реализира успешен инженерингов проект в една от емблематичните у нас като високи технологии фабрики – в завода за автоматични прекъсвачи на Schneider Electric България в гр. Пловдив.

Целта на проекта е постигане на напълно автоматизирано инспектиране на производството в станциите за запояване DEBORA в завода. Трябва да бъдат спазени зададените цели в производствения процес и да бъде осигурена надеждна визуална инспекция на обекти с променлива форма и размер, въпреки наличието на фонови смущения. Изисква се повишаване на производителността, качеството и репутацията на произвежданите стоки, както и реализиране на финансови икономии.

След като специалистите от Ехнатон реализират проекта, машинната инспекция на процесите на запояване в производственото предприятие на Schneider Electric в Пловдив е изведена на качествено ново ниво, благодарение на използваните високи технологии от Cognex и дългогодишния опит на екипа на Ехнатон. Реализирането на проекта възвръща бързо направените инвестиции във връзка с подобреното качество, производителност и спестени разходи за ръчен труд.

Обхват на проекта

Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив е специализирана в производството на автоматични прекъсвачи и към момента в завода се произвеждат над 40 милиона автоматични прекъсвача годишно.

През 2020 г. водещата компания за системи за машинно зрение Cognex, на която Ехнатон е официален дългогодишен партньор в България, обявява пускането на пазара на първата индустриална смарт камера с Deep Learning технология.

В качеството си на ASP (Automation Solution Provider) партньор на Cognex, сертифициран за тези продукти, Ехнатон България използва потенциала и мощта на тази нова технология и извършва множество сложни тестове в своята лаборатория до достигане на решение, удовлетворяващо изискванията за формиране на изображение, предопределящо надеждна инспекция.

Резултатът е впечатляващ и в началото на 2021 г. стартира инженеринговият проект за контрол на качеството на спойките чрез системи за визуална инспекция на дефекти.

В края на същата година системата за машинно зрение, включваща камера Cognex D902C, външни източници на индустриално осветление на френската фирма TPL Vision, партньор на Ехантон, и механична конструкция, всички интегрирани в станцията за запояване, става факт и започва да функционира. Визуализацията и контролът на следените параметри от софтуера за инспекция се постига чрез интегрираната уеб базирана платформа за визуализация, предлагана от Cognex.

След пилотния проект за машинно зрение, внедрен на първата станция за запояване DEBORA в края на 2021 г., още две станции за запояване са оборудвани със системи за машинно зрение. Те са обучени за работа и внедрени в експлоатация от екипа на Schneider Electric в гр. Пловдив.

Предизвикателства

Принципно, качеството на една спойка е труден за оценка на база визуални критерии процес. В основата е спецификата на вида, по който изглежда спойката – дали е с неправилна и неповтаряща се форма, неравномерна повърхнина в миниатюрен размер.

Предизвикателствата на проекта в завода в Пловдив не са проблем за специалистите от Ехнатон – те лесно намират правилното решение за всяко едно от тях благодарение на богатия си практически опит от множество успешно реализирани проекти.

Ключов момент при всяко решение, до което достигат експертите, е техният подход на работа, започващ винаги от оценка на изпълнимост.
Екипът на Ехнатон извършва множество тестове в лабораторията си с мостри на клиентите, инвестирайки време и усилия до намиране на правилния подход.

Внедрените смарт камери от серия In-Sight D900 са първата система за визуална инспекция с интегрирана технология за Deep Learning, която дава възможност на индустрията да се възползва от революционната мощ на изкуствения интелект (AI), без да се изискват познания по програмиране.

 

Ползи за потребителите

• 100% осигуряване на качеството на спойките;

• По-висока производителност заради отпадането на забавянето, характерно за ръчната инспекция;

• Висока ефективност по отношение на разходите – няма нужда от хора за контрол на качеството;

• Реализирана е надеждна визуална инспекция на обекти с променлива форма и размер и въпреки наличието на фонови смущения.


Използвана апаратура

• Камера Cognex D902C;

• Софтуер In-Sight Vidi;

• Индустриално осветление на TPL Vision.

 

Технологията

In-Sight D900 на Cognex е уникално решение, включващо софтуера за Deep Learning (дълбоко обучение) Cognex ViDi™, внедрен в смарт камера от индустриален клас. Цялостната система е предназначена за широк диапазон от инспекции, извършвани на производствената линия, включително оптично разпознаване на символи (OCR), верификация при асемблиране и откриване на дефекти.

Комбинацията от мощност, достъпност и лекота на използване на In-Sight D900 помага на производителите да инспектират това, което е било невъзможно досега, като същевременно предоставя бързи, повторяеми и точни резултати. Cognex Deep Learning алгоритмите, оптимизирани специално за машинно зрение, с графичен потребителски интерфейс, опростяват обучението на невронни мрежи, без да се компрометира производителността.


 

 

www.akhnaton.biz

 

 

 

 

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top